Uitstekende zorg in Zuid-Limburg

Zorg is een essentiële basisvoorziening. Gezondheidszorg moet voor iedereen betaalbaar, toegankelijk, gespreid en van goede kwaliteit zijn. Zuid-Limburg telt drie medische- en zorgcentra: in Heerlen (Atrium), Sittard-Geleen (Orbis Medisch en Zorgconcern) en Maastricht (Maastricht UMC+).

Ziekenhuizen

In Zuid-Limburg bent u altijd dichtbij een ziekenhuis. Naast de toonaangevende eigen ziekenhuizen zijn ziekenhuizen over de grens ook uitstekend.

Overzicht van ziekenhuizen

Kinderopvang zonder wachtlijst

Peuterspeelzalen en kinderopvang zonder wachtlijsten.

Kinderopvang

Zorg in de Euregio

Nederlanders gaan tegenwoordig steeds meer op zoek naar zorg buiten de eigen landsgrenzen. In de Euregio vindt er steeds meer samenwerking plaats tussen de academische ziekenhuizen van Aken, Maastricht en Luik. Logisch: de ziekenhuizen liggen immers dicht bij elkaar in de buurt.

Nergens anders in Europa is de grensoverschrijdende gezondheidszorg zo geconcentreerd aanwezig als in Zuid-Limburg.

Zorgacademie

In de Zorgacademie werken verschillende onderwijsinstellingen en zorginstellingen samen op het gebied van zorginnovatie, onderwijsinnovatie en strategisch personeelsbeleid. Krachten worden gebundeld om in te spelen op de verwachte personeelstekorten in de zorg.  

Met het concept en de realisatie van de Zorgacademie loopt Zuid-Limburg voorop in Nederland als het gaat om de voorbereiding op de vergrijzing en het daarmee verband houdende personeelstekort in de zorg.

Zorgacademie Parkstad Limburg