Organisatie

De Stichting Regiobranding Zuid-Limburg is in 2008 gestart als een samenwerking van 55 bedrijven en instellingen, alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.

Dit samenwerkingsverband heeft de afgelopen zes jaar succesvol gewerkt aan het reputatiemanagement van de regio. Het imago van het gebied is op alle indicatoren verbeterd en de in 2008 gestelde doelen voor de vierjaarsperiode zijn behaald (bron: Universiteit Maastricht).

Imagoveranderingen, zeker van gebieden, gaan langzaam, vergen een lange adem en een vasthoudende koers. Het Algemeen Bestuur (AB) van de stichting heeft daarom op 27 november 2012 besloten dat de ingeslagen weg wordt voortgezet. Het succes van Regiobranding van de afgelopen jaren, en de bijbehorende investeringen, dienen geborgd te worden in een toekomstvaste agenda. Daartoe is eind 2012 een meerjarenprogramma vastgesteld: Op Volle Stoom Vooruit.

Kern daarvan: Het AB zet de ingeslagen weg voort, met een sterker accent op de economische / innovatieve ontwikkeling van het gebied (de Brainport 2020-agenda) en de internationale, euregionale context.

Dit is tevens de gelijkluidende afspraak die Provincie, gemeenten en bedrijven hebben gemaakt in Een Koers voor Limburg. In mei 2012 spraken zij af dat de branding van Zuid-Limburg van groot belang is voor de ontwikkeling van de regio, met name op de innovatieve en economische aspecten. Momenteel wordt de stichting voorbereid op een vergaande samenwerking met Limburg Economic Development (LED). Inhoudelijk (op projectbasis) werkt Regiobranding nauw samen met ConnectLimburg.
 

Imago succesvol verbeterd

imago-verbetering-z-limburg

Werk mee - word partner

Wilt u ook meewerken aan een sterk merk? Neem dan contact op met onze accountmanager, Patrick van der Sterren: +31 43 328 25 65 of info@zuidlimburg.nl

Neem contact op

Publicaties

Overzicht van alle rapporten, persberichten en nieuwsbrieven van Regiobranding Zuid-Limburg.

Publicaties

Nieuwsbrieven

Overzicht van alle nieuwsbrieven van Regiobranding Zuid-Limburg

Nieuwsbrieven

Mediabank

Logo's Zuid-Limburg en Maastricht Region voor donateurs van de stichting.

Mediabank

Vragen over de campagne

Heeft u vragen of opmerkingen over de campagne, neem dan contact op via info@zuidlimburg.nl

Limburg Economic Development (LED) Regiobranding Zuid-Limburg

POSTBUS 1655
NL-6201 BR  Maastricht

Bezoekadres
Transportlaan 33
6163 CX Geleen

info@zuidlimburg.nl
+31 43 328 25 65

Bestuur

Voorzitter: Paul Depla
Secretaris en vice-voorzitter: Jos Schneiders
Penningmeester: Pieter Meekels

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd