Campagne: De Kracht van Zuid-Limburg

De Kracht van Zuid-Limburg is een multimediale campagne die ingezet werd om Zuid-Limburg op de kaart te zetten. Ook na de campagne worden de feiten die een belangrijke rol speelden bij de campagne gedeeld met het grote publiek. Geen afgerond verhaal, maar wetenswaardigheden die men voor de eigen beeldvorming kan gebruiken. Doelgroep van de campagne zijn de inwoners van Zuid-Limburg zelf. Zij zijn de beste ambassadeurs van onze regio.

Feiten

De helft van de studenten van de Universiteit Maastricht is afkomstig uit het buitenland. Geen enkele universiteit in ons land heeft zoveel buitenlandse studenten.

Dit feit wordt in kringen van en rond de universiteit veelvuldig gebruikt, maar is daarbuiten nauwelijks bekend. Op www.ZuidLimburg.nl draait een carrousel met altijd minstens 75 feiten over de regio. In het kader van de campagne worden 20 feiten door middel van reclame actief onder de aandacht gebracht. 

Doelgroep: Inwoners van Zuid-Limburg

Regiobranding begint bij de eigen inwoners. Zij zijn de beste ambassadeurs van hun regio als zij trots en goed geïnformeerd zijn. Door het aanreiken van de groeiende lijst van nu al 75 feiten wil LED bouwstenen aandragen voor de beeldvorming over de regio en bijdragen aan het gefundeerde zelfbewustzijn van de inwoners van Zuid-Limburg.

De kracht van Zuid-Limburg schuilt in de combinatie van innovatieve economie, internationale ligging en inspirerende leefomgeving. De feiten illustreren deze profilering.   

Campagne

Tot medio januari 2016 wordt aandacht gevraagd voor deze feiten door middel van reclame-uitingen op  bussen, op abri-posters, advertenties in de Limburgse dagbladen, spotjes op L1 en TV-Limburg en via social media.

Naast informeren beoogt de campagne vooral ook nieuwsgierigheid op te wekken naar de kracht van Zuid-Limburg. We hopen dan ook dat er nog meer voorbeelden worden aangedragen die de kracht van onze regio onderstrepen.

Met deze campagne speelt Limburg Economic Development in op de veel gehoorde verzuchting dat we onvoldoende trots zijn op wat we allemaal in handen hebben. De komende jaren zal LED vooral samen met partners campagnes ondersteunen om voor Zuid-Limburg relevante economische speerpunten onder de aandacht te brengen, zoals kenniseconomie, arbeidsmarkt, internationalisering en de innovatiekracht van het MKB.

ZuidLimburg.nl

De Stichting Regiobranding Zuid-Limburg heeft vanaf 2008 intensief en succesvol invulling gegeven aan de naamsbekendheid en merkbeleving van Zuid-Limburg. ‘Je zal er maar wonen’ en een gevleugeld begrip geworden. Regiobranding is met ingang van dit jaar onderdeel geworden van Limburg Economic Development, het economische samenwerkingsverband van de Zuid-Limburgse gemeenten. Zuid-Limburg is één economie en samen met bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen bevorderen de gemeente de economische ontwikkeling in de regio. Profilering vormt daar een belangrijk onderdeel van.

‘Je zal er maar wonen’ blijft een herkenbaar onderdeel van de economische profilering van onze regio, maar is minder adequaat in een op de eigen inwoners gerichte campagne; wij wonen immers al hier. Vandaar dat voor deze campagne is gekozen voor ‘Smart Part of Europe’, ook weer om het zelfbewustzijn te stimuleren.

rbzl_billboard_def-page-010
rbzl_billboard_def-page-008
rbzl_billboard_def-page-006

Bekijk ook onze pre-campagne, gemaakt door studenten van het Arcus college!

Studentencampagne