Binnenring Parkstad open, nieuwe naam is Euregioweg

datum: 09-06-2011

De Binnenring is helemaal open sinds donderdagmiddag 9 juni en heet voortaan Euregioweg. De wethouders Freed Janssen van Landgraaf en Nico Aarts van Heerlen hebben de weg geopend door met een auto door een papieren wegversperring te rijden. De fietsbrug bij de rotonde met de Heerenweg is ook open. De Binnenring stond in de jaren zeventig van de vorige eeuw al in de wegenstructuur van de regio. Veel van de wegen die daarin voorkwamen zijn sindsdien aangelegd. Denk daarbij aan de Wickraderweg en Beersdalweg. Het laatste stuk van de ruim vijf kilometer lange Binnenring is nu ook klaar. In 1998 zijn de procedures gestart ter voorbereiding van de aanleg van de Binnenring. Toen startte ook de zoektocht naar financiële middelen bij de provincie, het rijk en EU. Heerlen en Landgraaf maakten ook afspraken over de verdeling van het werk. Landgraaf hield zich bezig met de procedures (bestemmingsplan, groencompensatieplan en dergelijke). Heerlen zorgde voor de aanleg, het maken van bestekken en tekeningen en de begeleiding van de uitvoering. In september 2006 ging de eerste schop in de grond en het was de bedoeling om de weg eind 2009 te openen. Dat is niet gelukt. De vertraging in de onteigeningsprocedure van de gronden van camping In den Hof, is daar de belangrijkste oorzaak van.  Sinds die tijd is er 5,5 km weg (2 x1 rijstrook met vluchtstroken) aangelegd, zeven turborotondes, zes  fiets- en voetgangersbruggen, één openbaar vervoer brug, twee fiets- en voetgangerstunnels, 700 meter geluidscherm, 3900 meter geluidswal, 12 faunapassages, 8 kilometer faunaraster, 800 bomen en 46 hectare groen.

Meer nieuws

 • Sim Formula: Zuid-Limburg als hotspot voor simracen

  Lees verder...
 • 100% Limburg Bike: Slimme racefiets op maat

  Lees verder...
 • Samenwerking tussen ondernemers: ‘Zwerm altijd sterker dan één vogel’

  Lees verder...
 • Heuvelland Biënnale | BRIGHT ARTS verbindt kunst, landschap en innovatie

  Lees verder...
 • Vijf design masterclasses in de zomer in Cube Design Museum

  Lees verder...
Pagina 1 / 839