Samenwerking tussen ondernemers: ‘Zwerm altijd sterker dan één vogel’

datum: 29-11-2019

In Limburg wordt nog te weinig samengewerkt tussen ondernemers. En dat terwijl het huidige tijdsgewricht juist vraagt om méér samenwerking. Dat vindt Steven de Groot, lector Innovatief Ondernemerschap bij Zuyd Hogeschool. Samen met docentens en projectleiders Mirjam Ubachs en Wiel Hotterbeekx, is hij een onderzoek gestart naar succesvolle samenwerkingen tussen ondernemers in onze provincie: “Je kunt niet alles meer alleen doen.”

Het lectoraat Innovatief Ondernemerschap van Zuyd Hogeschool doet onderzoek naar succesvolle (verregaande) samenwerking tussen ondernemers in Limburg. Samenwerking in de vorm van zogenaamde ondernemerscoöperaties.. Met behulp van de lessen uit dit onderzoek, worden vervolgens nieuwe pilots voor ondernemerscoöperaties opgezet én een toolkit ontwikkeld.

Input voor pilots nieuwe samenwerkingsverbanden

“Waarom werken bedrijven samen? Hoe doen ze dat? Online of alleen fysiek? En werken ze alleen met bedrijven uit de buurt samen? Is er een keten?”, somt De Groot een deel van de onderzoeksvragen op. De antwoorden op deze en nog vele andere vragen worden opgehaald in o.a. Meijel en Ysselsteyn (Noord-Limburg), waar al op lokale schaal wordt samengewerkt. “Dit doen we aan de hand van interviews”, legt Mirjam Ubachs uit, die het onderzoek coördineert. “Met behulp van deze input kunnen we vervolgens pilots starten voor nieuwe samenwerkingsverbanden.” 

Overigens is niet overal sprake van specifieke ‘zorgclusters’, maar kunnen toch al lessen getrokken worden. Maar waarom toch deze scope op zorg in het onderzoek van Zuyd? “De zorgsector is enorm in beweging. Het biedt veel kansen voor ondernemers, zowel van binnen als van buiten de zorg. Maar tegelijkertijd is het ook een hele complexe markt”, schetst Ubachs. “Door ondernemers uit de zorg met ondernemers die niet uit de zorg komen te laten samenwerken, kunnen nieuwe kansen gegrepen worden. Samen kunnen we vanuit diverse achtergronden komen tot vernieuwende business concepten.”

Ondernemerschap vraagt om samenwerking

En dat samen optrekken van ondernemers is absoluut noodzakelijk tegenwoordig, vindt Steven de Groot. “De wereld verandert zo ontzettend snel. Op het gebied van technologie, digitaal, maatschappelijk, economisch. Je kunt niet alles meer alleen doen. Zeker als je MKB’er bent. Vaak gaat het om familiebedrijven die al generaties lang bestaan. Nu volstaat het echter niet langer om de business te blijven voortzetten op de manier zoals de vorige generaties het deden en zoals veel ondernemers het inmiddels gewend zijn. Het vraagt om ondernemerschap: focussen op de core business en van daaruit combinaties maken met andere businesses. Zo sta je veel sterker. Een zwerm is immers minder kwetsbaar dan één vogel.”

Niet alleen samenwerking tussen bedrijven

Samenwerking is overigens niet alleen voorbehouden aan bedrijven. In de zorgclusters die onderzocht worden, is ook plek voor overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en burgers. “Samen kun je uitdagingen, of het nu op het gebied van zorg is of op andere vlakken, beter aanpakken. En dan heb je de expertise en kennis van andere partijen nodig dan bedrijven alleen.”

Wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Zuyd Hogeschool ontwikkelt in dit licht meer kennis op het gebied van regionaal ondernemerschap. Door de pilots die straks starten, wordt de kennis gevaloriseerd en vervolgens ook toegepast in de praktijk én in het onderwijs zelf. “We combineren de kennis die wij als opleiding opbouwen met ervaringen uit de praktijk. Een wisselwerking die voordelig is voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.”

Meer weten?

Meer weten over het onderzoek naar ondernemerscoöperaties? Lees dan dit nieuwsbericht.

 

Meer nieuws

 • Sim Formula: Zuid-Limburg als hotspot voor simracen

  Lees verder...
 • 100% Limburg Bike: Slimme racefiets op maat

  Lees verder...
 • Samenwerking tussen ondernemers: ‘Zwerm altijd sterker dan één vogel’

  Lees verder...
 • Heuvelland Biënnale | BRIGHT ARTS verbindt kunst, landschap en innovatie

  Lees verder...
 • Vijf design masterclasses in de zomer in Cube Design Museum

  Lees verder...
Pagina 1 / 839