Veel innovatie, forse investeringen en meer banen in Limburg

datum: 22-02-2019

De Provincie Limburg en LIOF presenteerden vorige week de Limburgse acquisitieresultaten en de operationele resultaten van LIOF over 2018. 55 bedrijven hebben zich in 2018 op één van de Limburgse bedrijventerreinen gevestigd of hebben hun bestaande vestiging uitgebreid. Hierbij ging het voor ongeveer de helft om MKB-bedrijven. Dit ging gepaard met investeringen met een verwachte waarde van zo’n 620 miljoen euro. Dit creëerde zo’n 3400 arbeidsplaatsen. In totaal vestigden deze bedrijven zich op een oppervlakte van ca. 100 hectares (gekocht, gehuurd of in erfpacht uitgegeven).

“Voor meer dan de helft gaat het om bedrijven uit het buitenland, die zich thuis voelen bij het internationale vestigingsklimaat van Limburg”, aldus gedeputeerde Joost van den Akker van Economie en Kennisinfrastructuur, die tevreden is over de resultaten. “Ten opzichte van de jaarcijfers van 2016 en 2017 zien we een lichte stijging van het aantal acquisities. Qua werkgelegenheid, investeringsvolume en aantal hectares zitten we tussen de jaarresultaten van 2016 en 2017 in: beter dan 2016, maar minder dan 2017 – dat op alle vlakken een topjaar was. Deze beweging komt overeen met de landelijke macro-economische trends in diezelfde periode: we zien dat onze economie nog steeds groeit, maar in een lagere versnelling.”

Dit heeft consequenties voor 2019, zegt Van den Akker: “Dit betekent dat we heel gericht gaan werken aan het binnenhalen en verankeren van bedrijven die waarde toevoegen aan onze economie. Ook is het van belang om het Limburgse vestigingsklimaat te blijven onderhouden. Denk daarbij aan hoogwaardige infrastructuur, community-vorming, voldoende ruimte op bedrijventerreinen, versterking van innovatieve ecosystemen als de Brightlands campussen en de beschikbaarheid van personeel.”

Extra bedrijvigheid

LIOF heeft met haar Business Development-tak (LBDF) ruim 180 Limburgse MKB-bedrijven ondersteund met innovatieprojecten voor nieuwe producten, diensten of processen. Dit creëert extra bedrijvigheid. Het gaat om projecten en business cases met een waarde van bijna 30 miljoen euro.

Vanuit het MKB Leningenfonds (MKBLF) en Limburg Business Development Fonds (LBDF) is er samen meer dan 20 miljoen geïnvesteerd om innovatie, groei of uitbreiding te creëren Het MKBLF co-financierde 11 bedrijven met in totaal meer dan 5 miljoen euro. Het Limburg Business Development Fonds (LBDF) voor startups verstrekte in totaal ruim 6 miljoen aan subsidies, leningen en participaties in tal van projecten en cases.

Meer nieuws

 • Sim Formula: Zuid-Limburg als hotspot voor simracen

  Lees verder...
 • 100% Limburg Bike: Slimme racefiets op maat

  Lees verder...
 • Samenwerking tussen ondernemers: ‘Zwerm altijd sterker dan één vogel’

  Lees verder...
 • Heuvelland Biënnale | BRIGHT ARTS verbindt kunst, landschap en innovatie

  Lees verder...
 • Vijf design masterclasses in de zomer in Cube Design Museum

  Lees verder...
Pagina 1 / 839