Maastricht School of Management brengt de regio naar de wereld. En andersom

datum: 16-02-2019

Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, verleende  onlangs ruim acht miljoen euro aan de Maastricht School of Management (MSM) voor zeven projecten in Colombia, Egypte, Ethiopië, Libanon, Rwanda, Sierra Leone en Uganda. Het gaat om meerjarige projecten voor capaciteitsopbouw - in feite het opbouwen van kennis, expertise en netwerk  - die MSM met diverse partners zal uitvoeren. Een mooie aangelegenheid om eens nader kennis te maken met dit opleidingsinstituut, dat zich sterk manifesteert, zowel lokaal als wereldwijd: “Je moet samenwerken om competitief te kunnen zijn.”

Wie het gebouw van MSM in Maastricht-Randwyck binnenstapt, maakt al direct kennis met het motto van de business school: ‘A local star, shining globally’. Want MSM is een instituut dat sterk verankerd is in de regio, maar het oog gericht heeft op de wereld. De populatie studenten die een MBA-opleiding volgt bij MSM bestaat bijvoorbeeld uit maar liefst 21 nationaliteiten. In Maastricht biedt MSM internationaal geaccrediteerd management onderwijs in de vorm van full-time, part-time en online MBA-programma’s en een Master in Management-programma. MSM verzorgt ook trainingen voor professionals en leiders en levert maatwerkprogramma’s voor bedrijven en instellingen. Daarnaast heeft MSM zo’n 16 onderwijspartners over de aardbol verspreid, waar opleidingen van de Maastrichtse school worden aangeboden.

Triple Helix leidend

Naast het reguliere onderwijs is MSM actief als initiator, begeleider en ondersteuner van internationale samenwerkingen. De thema’s van deze grote projecten zijn lokale economische ontwikkeling, water management, seksuele en reproductieve gezondheid, en landbouwontwikkeling. Het werken vanuit Triple Helix-allianties tussen onderwijs, overheid en ondernemers is hierin leidend.

“Samen met partijen in een regio werken we aan duurzame, lokale ontwikkeling”, legt Dr. Diederik de Boer, directeur International Projects and Consultancies, uit. “We brengen partijen bij elkaar aan tafel, laten best practices zien en proberen organisaties bewust te maken van de noodzaak om samen te werken. In deze tijd moet je immers samenwerken om competitief te zijn.”

Internationale ambities

Zo heeft MSM in Ethiopië de leiding over een uitgebreid programma, dat gericht is op het verbeteren van het agrarisch beroepsonderwijs op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Eén van de partners hierin is het Citaverde College. In het project wordt er o.a. samengewerkt met de werkgeversvereniging van tuinders en melkveehouders in Ethiopië. Dit is één van de projecten waar Nuffic een financiële bijdrage aan heeft gegeven.

“Voor Citaverde is dit een mogelijkheid om verder invulling te geven aan zijn internationale ambities”, stelt De Boer. “Bovendien kunnen we de kennis van Citaverde meebrengen naar Ethiopië. Dat is wat we vaak doen: Het naar het buitenland vertalen van best practices die we hier in Limburg en in Nederland tegenkomen.”

Gemeenschappelijk

MSM werkt nauw samen met een aantal onderwijspartners in de regio. De samenwerking met de Universiteit Maastricht wordt geïntensiveerd en met RWTH Aken biedt MSM een  gezamenlijke Master of Science in Management & Engineering. “MSM doet met deze samenwerkingen veel kennis op over effectief innovatiemanagement, die ten goede van de Limburgse regio aangewend kan worden. Vanuit de triple helix-gedachte is samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid noodzakelijk ter verbetering van het sociale en economisch leefklimaat.” zegt Sandra Adriaansens, Senior Manager Business Development van MSM.

Volgens Adriaansens kan MSM met de kennis en ervaring die het heeft op het gebied van Triple Helix een verbindende rol in Limburg spelen. “Ook leggen we met onze buitenlandse projecten en studenten directe verbindingen tussen het Limburgse bedrijfsleven en nieuwe opkomende markten. Markten waar wellicht nu nog niet direct aan gedacht wordt, maar die als zeer kansrijk kunnen worden beschouwd."

MKB’ers meenemen

Eén van de toekomstambities van MSM is dat ook meer regionale MKB’ers mee gaan draaien in de projecten van het instituut. “Het zou mooi zijn als we ondernemers kunnen meenemen, die hun kennis inbrengen in projecten in het buitenland”, aldus Diederik de Boer. “Deze bedrijven kunnen zo ook uitbreiden naar internationale markten.” Andersom brengt MSM bedrijven ook in contact met studenten die hier een opleiding komen volgen: “Via MSM is een Ghanese MBA student in verbinding geraakt met het Zuid-Limburgse zorginnovatiebedrijf Arion. Dat heeft ertoe geleid dat Arion nu een vestiging in Ghana gaat opzetten.”

Meer nieuws

 • Sim Formula: Zuid-Limburg als hotspot voor simracen

  Lees verder...
 • 100% Limburg Bike: Slimme racefiets op maat

  Lees verder...
 • Samenwerking tussen ondernemers: ‘Zwerm altijd sterker dan één vogel’

  Lees verder...
 • Heuvelland Biënnale | BRIGHT ARTS verbindt kunst, landschap en innovatie

  Lees verder...
 • Vijf design masterclasses in de zomer in Cube Design Museum

  Lees verder...
Pagina 1 / 839