Provincie geeft Zuid-Limburg ruimte om te komen tot regionale energiestrategie

datum: 04-01-2019

In de nota ‘Energiek naar de toekomst’ schetst de Provincie Limburg de contouren waarbinnen het nieuwe energielandschap de komende jaren gestalte krijgt, op weg naar een CO2-neutrale regio in 2050. Met concrete projecten om energie te besparen, steeds duurzamer op te wekken en in de nabije toekomst ook op te kunnen slaan om tijden van schaarste te kunnen overbruggen. Én op basis van regionale energiestrategieën, waaronder één specifiek voor Zuid-Limburg.

De Provincie brengt alle activiteiten rond de energietransitie samen onder de noemer LEKTA: de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak. “LEKTA is de paraplu waaronder we de verbouwing van de samenleving gestalte gaan geven. Want we moeten onszelf als het ware opnieuw uitvinden”, stelt gedeputeerde Eric Geurts. "Bijvoorbeeld door heel anders te kijken naar hoe we onze huizen verwarmen en hoe de industrie warmte kan inzetten voor haar processen. Net zoals we dat rond Chemelot gaan doen, waar de ambitie is geformuleerd om het eerste CO2-neutrale chemiepark ter wereld te worden: de bakermat van de groene chemie. Stel je eens voor wat dat ook voor kansen biedt in termen van toekomstige werkgelegenheid. Dat is geen toekomstmuziek, maar iets waar nu al aan wordt gewerkt. Kijk naar de recente aankondiging van het Brightlands Sustainable Technology Center op de campus bij Chemelot. Daar gaat die transitie mede gestalte krijgen. Ook weer een voorbeeld van hoe partijen zich in Limburg rond de verduurzaming verenigen."

Succesvolle voorbeelden

De Provincie kiest voor een integrale aanpak, die energie koppelt aan industrie, mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Hiermee positioneert de regio zich als koploper, zodat we niet alleen de uitdagingen in CO2-reductie succesvol kunnen aangaan, maar we gezamenlijk profiteren van de maatschappelijke en economische opbrengsten en kansen van de energietransitie.

Initiatieven en succesvolle voorbeelden zijn er al volop, ook in Zuid-Limburg. Denk aan het Groene Net in Sittard-Geleen, de warmtenetten in onder andere Heerlen en Maastricht. “Dat kunnen we groter maken en nog slimmer toepassen”, aldus Geurts. De regio’s krijgen de ruimte om eigen accenten te zetten en meer te doen. “Vanuit het Klimaatakkoord worden in Limburg twee Regionale Energie Strategieën opgesteld: eentje voor Noord- en Midden-Limburg en een versie voor Zuid-Limburg. De Provincie neemt het initiatief om telkens in periode van vier jaar afspraken te maken met partners, zoals gemeenten, industrie en belangenorganisaties. Om samen doelen te  blijven aanscherpen en te sturen op de daadwerkelijke korte termijnresultaten.

Daarnaast stuurt de Provincie volgens Geurts aan op het maken van slimme combinaties tussen “vandaag doen wat vandaag kan én intussen bedenken wat morgen mogelijk wordt. Korte termijnresultaten en lange termijnperspectieven.”

(Bron: Provincie Limburg)

 

Meer nieuws

 • Tips en trucs voor mkb'ers die octrooi willen aanvragen

  Lees verder...
 • Kerkrade uitgeroepen tot MKB-Vriendelijkste gemeente van Limburg

  Lees verder...
 • Provincie Limburg gaat samenwerking aan met Meet the Youngsters

  Lees verder...
 • 28 maart: Samen in actie voor een sterker mkb tijdens werksessie in Eindhoven

  Lees verder...
 • MKB’ers opgelet: Subsidiekansen om vitaliteit eigen organisatie te stimuleren

  Lees verder...
Pagina 1 / 837