Rapport wijst uit: Sterke magneetwerking Limburgse campussen

datum: 08-06-2018

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland, heeft Buck Consultants International het rapport ‘Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland’ opgesteld. In het rapport is ook naar de vier campussen van Brightlands gekeken. Wat blijkt? De campussen werken als een magneet op talent uit binnen- en buitenland.

De onderzoekers hebben vergeleken hoe de werkgelegenheid zich in 2014-2018 op de campussen heeft ontwikkeld ten opzichte van de groei in de vestigingsplaats. Uit die vergelijking blijkt dat de werkgelegenheid voor de Maastricht Health Campus met 74 procent groeide ten opzichte van 0 procent in de gemeente Maastricht. De Brightlands Chemelot Campus kende een groei van 27 procent ten opzichte van 7 procent in de gemeente Sittard-Geleen.

Voor een vergelijking met de vestigingsplaats in dit onderzoek zijn de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en de Brightlands Campus Greenport Venlo nog te jong. Ook deze campussen ontwikkelen zich zeer voorspoedig als centrum voor innovatie op het gebied van smart services en gezonde voeding.

Kruisbestuiving

Deze onafhankelijke inventarisatie toont aan hoe belangrijk de campusontwikkeling voor Zuid-Limburg en de Euregio is. De resultaten bevestigen de koers die Brightlands vaart wat betreft de ontwikkeling en de gestelde ambities. Het ecosysteem van internationale ondernemers, onderzoekers en studenten begint zijn vruchten af te werpen. Belangrijk is ook de kruisbestuiving met partners in de directe omgeving. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven op industriepark Chemelot voor de campus in Sittard-Geleen en het Academisch Ziekenhuis (MUMC+) voor de Maastrichtse campus.

Van den Akker: 'Prima ontwikkeling'

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “Het rapport geeft aan dat we met de campussen een goede strategie volgen. Eens te meer blijkt dat samenwerking op campussen prima past bij de huidige netwerkstructuur waar kennis, kunde en middelen door kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid wordt samengebracht. Het rapport geeft aan dat werkgelegenheid fors stijgt. Kortom, allemaal prima ontwikkelingen.”

Talentenslag

De groei van bedrijvigheid op de campussen betekent een intensivering van de battle for talent. Nationale en internationale actieprogramma’s om meer hoger opgeleiden uit het buitenland aan te trekken en te behouden zijn daarom urgent, vinden de CEO's van de vier campussen. Profilering van de campussen, zeker ook internationaal, is daarbij belangrijk.

"Ook is het voor de ontwikkeling van campussen en de noodzaak van innovatie nodig dat op lokaal en regionaal niveau kennisinstellingen, bedrijven/campuseigenaren, gemeenten, regio’s en provincies het voortouw nemen om de groei van de campussen te faciliteren en te stimuleren. Ook moeten de campussen een prominentere plek krijgen in het nationale bedrijven- en topsectorenbeleid", aldus de Brightlands-organisatie.

Meer nieuws

 • Chipmunk Health werkt met sterke partners aan digitale, persoonlijke gezondheidszorg

  Lees verder...
 • Voorbeeldproject: Zuid-Limburgse samenwerking voor zij-instromers in de zorg

  Lees verder...
 • Stem nog tot 1 november op Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg

  Lees verder...
 • Limburgs actieplan: Grotere baankansen door in­zicht op vaar­dig­he­den

  Lees verder...
 • Jo Cortenraedt: ‘Mooie bedrijven maken ook deel uit van het goede leven’

  Lees verder...
Pagina 1 / 829