Op weg naar een gezondere bevolking in 2030

datum: 13-05-2018

Limburgers zijn over het algemeen minder gezond dan andere Nederlanders. De initiatiefnemers van het Gezondheidsakkoord Limburg willen daar verandering in brengen. Dat doen ze door initiatieven te bundelen en samen in te zetten op meer preventie. Een van deze initiatieven is de Gezonde Basisschool van de Toekomst waar sport en gezonde voeding prominent op het lesrooster staan.  De Gezonde Basisschool hoopt zo het welbevinden, de gezondheid en de schoolprestaties van kinderen te verbeteren. De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een initiatief van onderwijsstichting Movare in Parkstad.

Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten komen in Parkstad veel vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Steeds meer kinderen in deze regio ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziektes met als gevolg dalende leerprestaties en sociale ongelijkheid. Uiteindelijk leidt dit weer tot minder kansen op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere werkloosheid. Een negatieve vicieuze cirkel met een structurele en hardnekkige achterstand als resultaat. In de Gezonde Basisschool van de Toekomst werken onderwijsstichting Movare, de Universiteit Maastricht, het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, De GGD Zuid Limburg en de Provincie Limburg samen.

Kinderen beter in hun vel

Doel van ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een gestructureerd dagritme aangeboden krijgen met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of een dergelijk dagritme meer rust en minder stress betekent voor zowel kinderen als ouders en bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze kind-specifieke voordelen wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op de middellange- en lange termijn. De Gezonde Basisschool ging in 2014 van start en het blijkt dat kinderen beter in hun vel zitten en school leuker zijn gaan vinden.

Gezonde basisscholen en beweegscholen 

Twee basisscholen (OBS Wereldwijs en BS de Schatgraver) bieden het uitgebreide dagprogramma vijf dagen per week aan. Het programma wordt doorgetrokken naar de lokale voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen (BSO). Deze scholen heten in dit project gezonde basisscholen. Ter vergelijking zijn er ook beweegscholen; op BS Langeberg en BS Harlekijn wordt alleen extra tijd en aandacht besteed aan sport en beweging gedurende de schooldag, en in de middagpauze. Om de resultaten van deze veranderingen goed te kunnen meten, worden er vier reguliere scholen gevolgd: BS de Vlieger, BS An d’r Put, BS de Schakel en BS de Spoorzoeker. Op deze scholen volgen de leerlingen het bestaande lesaanbod en wordt geen extra tijd ingezet voor sport, beweging, ontspanning en cultuur.

Initiatieven verbinden

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een van de initiatieven die deel uitmaakt van het Gezondheidsakkoord Limburg. Dit akkoord – waarvan de kick-off onlangs plaatsvond – wil de gezondheidsachterstand van Limburgers in 2030 weggewerkt hebben. Het Gezondheidsakkoord wil bestaande initiatieven waar mogelijk te verbinden om versnelling en verduurzaming te realiseren en om samen tot nieuwe acties te komen. Zo zou de Gezonde Basisschool moeten worden doorgezet in het voortgezet en mbo- hbo en wo-onderwijs, maar ook bij werkgevers en (sport)verenigingen. Uiteindelijk moet het Gezondheidsakkoord Limburg resulteren in gezondere en zelfredzame Limburgers die volop meedoen aan de maatschappij.

Mee doen? 

Wilt u aanwezig zijn bij een van de volgende bijeenkomsten van het Gezondheidsakkoord Limburg, stuur dan een mail naar Paul Borm gezondheidsakkoord Limburg krijgt  hoe dan ook een vervolg. Wilt u  aanwezig zijn op een van de volgende bijeenkomsten, stuur dan een mailtje naar Paul Borm.  

Meer nieuws

 • Sim Formula: Zuid-Limburg als hotspot voor simracen

  Lees verder...
 • 100% Limburg Bike: Slimme racefiets op maat

  Lees verder...
 • Samenwerking tussen ondernemers: ‘Zwerm altijd sterker dan één vogel’

  Lees verder...
 • Heuvelland Biënnale | BRIGHT ARTS verbindt kunst, landschap en innovatie

  Lees verder...
 • Vijf design masterclasses in de zomer in Cube Design Museum

  Lees verder...
Pagina 1 / 839