ITEM pleit voor herziening Belgisch-Nederlandse Belastingverdrag

datum: 04-03-2018

Belgische leerkrachten die in Nederland werken, verdienen de eerste twee jaar netto 373 euro per maand minder dan hun Nederlandse collega's. Het verschil in beloning, als gevolg van een bepaling uit het Belastingverdrag Nederland-België wordt betiteld als 'onrechtvaardig en niet meer van deze tijd'. In hun interviews met Vlaamse krant 'Het Belang van Limburg' en Nederlandse krant Dagblad de Limburger respectievelijk pleitten Prof. dr. Anouk Bollen en Prof. dr. Marjon Weerepas (Expertisecentrum ITEM en Faculteit der Rechtsgeleerdheid) voor een herziening van het verdrag.

De situatie wordt veroorzaakt door Artikel 20 in het Belastingverdrag tussen de twee landen. Hierin wordt bepaald dat een grensoverschrijdende leerkracht de eerste twee jaar belasting betaalt in het woonland.

Volgens de hoogleraren van het Expertisecentrum ITEM leidt het ongelijke loon tot 'demotivatie', en worden scholen om dit probleem weg te werken gedwongen om 'creatieve oplossingen' te bedenken. Als voorbeelden noemt Weerepas een fictieve verhuizing naar Nederland of een aanstelling als nietleraar. Echter zorgen deze 'oplossingen' tijdelijk wel voor hogere loonkosten voor de Nederlandse werkgever.

Een mogelijke oplossing zou volgens Bollen zijn om de bepaling overeen te laten komen met bepalingen zoals uit het Duits-Nederlandse Belastingverdrag, waar Duitse leerkrachten die in Nederland werken al vanaf het begin belastingen betalen in Nederland. Het 'Belastingverdrag Nederland-België' is onderwerp van discussie bij het overleg op 5 maart 2018 onder de Nederlandse en Belgische bewindslieden. Volgens Expertisecentrum ITEM een goede gelegenheid om na te denken over een mogelijke herziening van deze benadelende bepaling.

Meer nieuws

 • Bijeenkomst Limburgse werkgevers focust op vitaliteit werknemers

  Lees verder...
 • Brunssumse werkloosheidsaanpak betaalt zich terug

  Lees verder...
 • Pitch Event: Maak kennis met Universiteit van de Toekomst en Future 50!

  Lees verder...
 • La Saison Culinaire zet in op samenwerking én Euregionale uitbreiding

  Lees verder...
 • Zuid-Limburgs IT-onderwijs en -opleidingen vanuit klas naar Campus

  Lees verder...
Pagina 1 / 827