Financiële injectie voor project Herinneringen

datum: 08-02-2018

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben onlangs ingestemd met een cofinanciering van € 165.337,50 aan het project Herinneringen. Maastricht University en ToxGenSolutions BV (gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus) werken hierin samen met partners uit de regio Vlaanderen aan het ontwikkelen van een innovatieve, betrouwbare en vroegtijdige diagnostische test voor mensen met de ziekte van Alzheimer. Het project Herinneringen kreeg begin 2018 ook al een Interregsubsidie ter waarde van bijna € 800.000. 
 

Gedeputeerde Twan Beurskens (Economie & Kennisinfrastructuur) van de Provincie Limburg: “Onderzoek naar Alzheimer is belangrijk. Het is een vreselijke ziekte waar veel mensen aan lijden. Middels deze cofinanciering kan er hoogwaardig onderzoek worden gedaan naar Alzheimer. Dat levert op termijn  voordelen op voor patiënten en kan de Brightlands Maastricht Health Campus zich nationaal en internationaal profileren.” 
 
Een vroege diagnose en een effectieve behandeling van neurodegeneratieve ziekten - denk naast de ziekte van Alzheimer ook aan bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en multiple sclerose - kan de levens van patiënten en hun families aanmerkelijk verbeteren. Tegelijkertijd zullen de kosten voor de gezondheidszorg daardoor dalen; de vele ziekenhuisopnames en de intensieve verzorging trekken immers een flinke wissel op de kosten. 'Herinneringen' richt zich in eerste instantie op de ziekte van Alzheimer; men wil een diagnostiek ontwikkelen die de ziekte vroegtijdig identificeert, de voortgang van de ziekte volgt en de effecten van geneesmiddelen evalueert. Een vroege diagnostisering maakt het mogelijk om eerder met behandelen te starten, waardoor de achteruitgang uitgesteld, vertraagd of misschien zelfs stopgezet kan worden.
 
Naast een verbeterde vroege diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer's, zal Herinneringen ook een economische impact hebben op de regio in het geheel, en de Provincie Limburg in het bijzonder. Men verwacht dat eind 2020 de benodigde kennis voor een vroegtijdige diagnose van de ziekte van Alzheimer beschikbaar is en dat er een prototype is ontwikkeld dat door ToxGenSolutions zal gevalorizeerd worden. De volgende stap is dan het zoeken van een commerciële partij die het product in licentie op de markt kan brengen.
 
Partners, budget en looptijd
Elke partner in het consortium - Maastricht University, ToxGenSolutions, KU Leuven, UAntwerpen, Icometrix en reMYND - is gevestigd in Vlaanderen en Zuid-Nederland en heeft een leidende positie in zijn onderzoeksveld. Het bundelen van deze krachten en de daaruit voortvloeiende synergie zal een grote stimulans zijn voor innovaties. Het totale budget voor 'Herinneringen' bedraagt € 2.476.613,03. Het project loopt tot en met 31 december 2020.

Meer nieuws

 • Maastricht School of Management brengt de regio naar de wereld. En andersom

  Lees verder...
 • Lim­burg gaat inzetten op nog meer con­gres­sen

  Lees verder...
 • Curfs Logistics & Warehouse: ‘Zuid-Limburg is de logistieke hotspot van Europa’

  Lees verder...
 • Indrukwekkende cijfers na 5 jaar Brightlands Maastricht Health Campus

  Lees verder...
 • Het komt: Snel en draadloos internet voor buitengebied Heuvelland

  Lees verder...
Pagina 1 / 836