Erfgoedkeurmerk voor het Verdrag van Maastricht

datum: 07-12-2017

Het Verdrag van Maastricht krijgt een Europees Erfgoedlabel. Begin volgend jaar wordt de voordracht officieel bekrachtigd door de Europese Commissie. Het Verdrag van Maastricht, dat stamt uit 1992, werd in maart 2017 door de Ministerraad voorgedragen. Een onafhankelijke jury besliste positief over de voordracht. 

 

De ondertekening van het Verdrag van Maastricht betekende destijds de start de Euro een feit. In het Verdrag werd bovendien vastgelegd dat het Europees Parlement wetgevende macht krijgt. Dit jaar werd herdacht dat het Verdrag 25 jaar geleden werd ondertekend. De toekenning van het Europees Erfgoedlabel is een mooie afronding van de viering omtrent dit jubileum. 

Europees Keurmerk


Het Europese Erfgoedkeurmerk wordt toegekend aan locaties die een beslissende rol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Een van de voorwaarden is dat er educatieve activiteiten worden georganiseerd, gericht op jongeren. 

 

Meer nieuws

Pagina 1 / 804