€ 630.000 voor Techniek Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL)

datum: 01-12-2017

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten een provinciale subsidie te verlenen van € 630.000,00 voor het Technisch Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL), fase 2. De subsidie is, mede namens Arcus College, LVO, SVOPL en DaCapo College, toegekend aan ROC Leeuwenborgh. Deze tweede fase werkt aan het verder ontwikkelen van het techniekonderwijs in Zuid-Limburg. Het project zet enerzijds in op het in stand houden van een breed en kwalitatief aanbod technische opleidingen. Anderzijds zet het in op een verhoging van de instroom van nieuwe leerlingen en de zijinstroom naar technisch onderwijs in de regio. Ook streeft het project naar een verhoging van het uitstroomniveau.

Het project sluit aan bij de actielijn “Leren in de techniek: doorlopende leerlijnen” uit het Techniekplan Limburg. Het Techniekcollege Zuid-Limburg is een van de kernontwikkelingen in het opzetten van de doorlopende leerlijnen Voorgezet Onderwijs-Middelbaar Beroepsonderwijs  in Zuid-Limburg. Door de samenwerking van vijf onderwijsorganisaties LVO, SVOPL, DaCapo College, Arcus College en ROC Leeuwenborgh worden afspraken gemaakt over de aansluiting van vmbo- en mbo-onderwijs en een doelmatige spreiding van de techniekopleidingen in Zuid-Limburg. Van belang is hier de samenwerking en afstemming met het regionale bedrijfsleven, waarbij de opleidingen state of the art en toekomstbestendig zijn. Door het inrichten van de zogeheten vakmanschapsroutes en de technologieroutes wordt het “weglekken” van techniekleerlingen beperkt.

Blijven inspelen

Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Als Provincie vinden wij het van belangrijk dat wij voldoende en goed kwalitatief opgeleide medewerkers hebben voor die brede technieksector. Daarom is het in deze tweede fase van het programma cruciaal om de relatie en betrokkenheid met het bedrijfsleven verder aan te halen. Door middel van deze samenwerking met bedrijfsleven kan het onderwijs ervoor zorgen dat zij kunnen blijven inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen die gevraagd worden aan de huidige en toekomstige werknemers. Ook speelt het bedrijfsleven een cruciale rol bij het faciliteren van het leren in de praktijk en het beschikbaar stellen van praktijklocaties.”

Versnelling


Jos Kusters, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Leeuwenborgh: “Deze financiële impuls van de Provincie Limburg is voor ons van groot belang. Hiermee kunnen wij de herinrichting van ons techniekonderwijs met het vmbo versnellen. Zodat een goed en kwalitatief breed aanbod van techniekopleidingen in Zuid-Limburg behouden blijft. Door het continue professionaliseren van docenten en het opzetten van intensieve partnerships onder andere in de sectoren Bouw, Procestechnologie, Maintenance en Mobility blijven we de doorlopende leerlijn Techniek samen met het vmbo en hbo moderniseren.”

Meer nieuws

 • Chipmunk Health werkt met sterke partners aan digitale, persoonlijke gezondheidszorg

  Lees verder...
 • Voorbeeldproject: Zuid-Limburgse samenwerking voor zij-instromers in de zorg

  Lees verder...
 • Stem nog tot 1 november op Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg

  Lees verder...
 • Limburgs actieplan: Grotere baankansen door in­zicht op vaar­dig­he­den

  Lees verder...
 • Jo Cortenraedt: ‘Mooie bedrijven maken ook deel uit van het goede leven’

  Lees verder...
Pagina 1 / 829