Elk kind heeft digitale vaardigheden nodig

datum: 09-07-2017

Kinderen die staan te trappelen om met de les te  beginnen en thuis zelfs al dingen uitzoeken, wat wil je als leerkracht op de basisschool nog meer? Docente Martijn Ghijsen, leerkracht basisschool Windekind, maakt het mee als de lessen Programmeren en Coderen op het lesrooster staan. In deze actieve en inspirerende lessen leren de kinderen spelenderwijs ICT-vaardigheden aan. Nog veel belangrijker zijn de andere vaardigheden die ze zich eigen maken, zoals vooruit denken en handelen, creatieve oplossingen bedenken, samenwerken en problemen tackelen. Kennis van ICT draagt bovendien bij aan begrip van technologie en de digitale wereld om ons heen. 

In het driejarig programma 'Programmeren en Coderen in de klas' bundelen alle Zuid-Limburgse schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs de krachten. Doel van het programma is kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met programmeren. Het project maakt deel uit van STEM II, dat inzet op het stimuleren van een onderzoekende, ontwerpende en experimenterende leerhouding bij kinderen. De Provincie Limburg en het bedrijfsleven (APG) ondersteunen het initiatief en hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie. In totaal werken nu 100 scholen mee, dat betekent dat 760 leerkrachten en 14.500 leerlingen met Programmeren en Coderen in aanraking komen.

De jeugd van nu is de medewerker van morgen

De samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal voor het slagen van het project. De lessen zijn ontwikkeld samen met APG en de lessen worden deels verzorgd door experts van APG. Jos Hermens, Business & Information Consultant bij APG zegt: “De jeugd van tegenwoordig is de medewerker van morgen. Het is in ons en hun belang om hen zo vroeg mogelijk te betrekken en te motiveren. Zo komen de kinderen al jong in aanraking met ICT en kunnen we ervoor zorgen dat onderwijs en praktijk zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Het lesprogramma bestaat uit zes delen, te beginnen met het eerste beginselen van het binaire denken tot en met design thinking en het komen tot een start-up. Niet voor niets heeft de laatste les plaatsgevonden op de Brightlands Smart Services Campus. Zo hebben de kinderen al kunnen ruiken en proeven van de dynamiek en de kansen op het gebied van ICT.”  

Sluimerende talenten ontdekken

Het project biedt leerkrachten de kans om talenten van kinderen te ontdekken, die in een reguliere les niet aan bod komen. Fons Vossen, projectleider STEM II: “Kinderen leren dat ze met hun handelen apparaten zoals 3D-printers of robotjes kunnen manipuleren. Ze leren computertaal begrijpen. Daarnaast leren ze samenwerken, kritisch denken, communiceren en doen ze mediawijsheid op. Kinderen stappen er onbevangen in en leren dat falen niet erg is, want je kan gewoon weer opnieuw beginnen en het nog eens proberen.” “Voor de leerkrachten is het soms wel een omschakeling,” beseft André Nijboer (Kindante). “Er ontstaat een andere interactie tussen leerkracht en kinderen. De juf en meester zijn niet meer het belangrijkste, het is de kennis en eigenaarschap van het kind dat het succes brengt en dat is een enorme opsteker voor de kinderen.” Speciaal voor de lessen Programmeren en Coderen is veel innovatief lesmateriaal en apparatuur beschikbaar, zoals de lesmethode Bomberbot of 3D-printers.

Kweekvijver voor toekomstig talent

Door kinderen op jonge leeftijd met programmeren en coderen in aanraking te brengen, ontstaat een kweekvijver voor toekomstig talent. ICT speelt een rol in talloze beroepen, het aanleren van digitale vaardigheden is dan ook voor alle kinderen van groot belang. Het gaat er in dit project dan ook niet om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben. Het uiteindelijke doel van dit project is dan ook voldoende en goed gekwalificeerd personeel op te leiden voor de Limburgse kenniseconomie.  

 

Meer nieuws

 • Museumplein Limburg in Kerkrade viert deze maand twintigjarig bestaan

  Lees verder...
 • Leer van de besten: Next level blockchainconferentie in Smart Service Campus Heerlen

  Lees verder...
 • Dorothe van den Bosch programmamanager: ‘Energie Zuid-Limburg gebruiken’

  Lees verder...
 • Officiële bal voor WK 2018 bevat een biobased snufje uit Zuid-Limburg

  Lees verder...
 • Provincie Limburg steunt fusieplannen Arcus en Leeuwenborgh

  Lees verder...
Pagina 1 / 820