Twee nieuwe subsidieregelingen voor toerisme ondernemers

datum: 30-06-2017

Toerisme is een belangrijke economische motor van Limburg. Bijna 40.000 mensen verdienen er  hun brood in en de omzet loopt in de miljarden euro's omzet. Het is om die reden dat de provincie Limburg de ondernemers in deze sector een handje gaat helpen. Het programma is tot stand gekomen met inbreng van de ondernemers zelf. In totaal is 2 miljoen voor het actieplan beschikbaar. De ondersteuning bestaat uit onder meer twee nieuwe subsidieregelingen die begin juli in werking treden. 

De eerste subsidieregeling, ‘Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers’, zet in op het versterken van de kwaliteit van de toeristische ondernemingen in Limburg. Terwijl de andere regeling, “Versterken kwaliteit toeristisch aanbod”, inzet op versterken van het toeristische aanbod in de Provincie.

De eerste regeling kan worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de kansrijke toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf of, als de ondernemer al weet welke kant hij op wil met zijn bedrijf, daarvoor een ondernemingsplan of (onderdelen van een) marketingplan op te stellen. Dit met behulp van inzet van externe deskundigen, studenten uit het hoger onderwijs, of bijvoorbeeld het volgen van een cursus/training. Van de hieraan verbonden kosten wordt 75% gesubsidieerd met een max. bedrag van € 2.500.

Bij de tweede subsidieregeling kunnen samenwerkingspartners, waaronder in ieder geval één onderneming uit de toeristische sector, subsidie krijgen voor het opstellen van een businesscase (max. € 5.000) voor een nieuwe Product-Markt-Partner-Combinatie of voor het daadwerkelijk realiseren daarvan (max. € 50.000). Ook bij deze regelingen investeren ondernemers zelf ook en is samenwerking nodig, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen ofwel  dag- met verblijfsrecreatie, ofwel de toeristische sector met één of meer andere sectoren.

Vanaf begin juli kunnen ondernemers daadwerkelijk een subsidie aanvragen. Dan worden de regelingen gepubliceerd worden in het Provinciaal Blad en op de website van de Provincie, www.limburg.nl

Meer nieuws

 • Museumplein Limburg in Kerkrade viert deze maand twintigjarig bestaan

  Lees verder...
 • Leer van de besten: Next level blockchainconferentie in Smart Service Campus Heerlen

  Lees verder...
 • Dorothe van den Bosch programmamanager: ‘Energie Zuid-Limburg gebruiken’

  Lees verder...
 • Officiële bal voor WK 2018 bevat een biobased snufje uit Zuid-Limburg

  Lees verder...
 • Provincie Limburg steunt fusieplannen Arcus en Leeuwenborgh

  Lees verder...
Pagina 1 / 820