Hoe ‘Tech2Create’ het techniekonderwijs in Zuid-Limburg gaat vernieuwen en waarom dat hard nodig is

datum: 31-03-2016

Een volledig nieuwe opleidingsformule voor technische mbo-opleidingen moet een steeds nijpender wordend probleem gaan oplossen. De trend is al jaren zichtbaar; minder jongeren kiezen voor techniek en de beroepsbevolking vergrijst in hoog tempo. Het resultaat is een groeiende vraag naar vakmensen. “Maar er is meer aan de hand,” zegt Ronald Paulissen, projectleider Tech2Create. “Ook de afstand tussen opleiding en beroepspraktijk is te groot. Een kwaliteitsimpuls van het onderwijs is echt noodzakelijk.”

 

Het project Tech2Create gaat voor die impuls zorgen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? “Samenwerking is de sleutel tot succes,” zegt Paulissen. Tech2Create (T2C) is een publiek-private samenwerking, geïnitieerd door Arcus (penvoerder) en VDL Nedcar. Andere partners zijn Thomas Regout, IAC, Stork, Spie, Cofely, Goflex, Emma Safety Shoes, Randstad, Adecco, de provincie en de gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen. ROC Leeuwenborgh is eveneens een onmisbare partner, mede in het licht van het onlangs opgerichte Techniekcollege Zuid-Limburg. “Samen optrekken is de enige manier om de  vinger aan de pols te houden bij ontwikkelingen in de bedrijven en op de arbeidsmarkt. Op basis van die kennis bouwen de partners in co-creatie aan aantrekkelijke opleidingen die naadloos aansluiten bij de functies in het bedrijfsleven.”

Behoeften bedrijfsleven zijn leidend

Wat moet daarvoor veranderen aan de opleidingen? “De focus ligt vooralsnog op (een selectie van) BBL-opleidingen. De behoeften van het bedrijfsleven zijn leidend, hoewel we uiteraard wel matchen met de kwalificatiedossiers van het mbo. Dat komt in de praktijk neer op meer aandacht voor technische vakkennis, zeker met het oog op de ontwikkelingen die de beroepen de komende jaren zullen ondergaan. Nieuwe technologische ontwikkelingen en digitalisering nemen we daarin mee. Waar mogelijk nemen we branche-certificaten in de mbo-opleiding op, wat echt winst betekent voor de bedrijven waar de leerlingen aan de slag gaan. Hiervoor zullen we gespecialiseerde partijen in huis halen. Daarnaast wordt in de opleiding nieuwe stijl veel aandacht geschonken aan houding en gedrag, communicatie maar ook vaardigheden zoals taal en rekenen.” “Het is overigens niet zo dat we vandaag werken aan een nieuwe opleiding, die morgen klaar is,’ benadrukt de projectleider. “We maken gebruik van een trial-and-error aanpak waarbij we onderdelen van de opleidingen testen in pilots. Zodra een onderdeel succesvol uit de pilot komt, wordt het verankerd in het Techniekonderwijs Zuid-Limburg (TOZL). Tech2Create kun je dus feitelijk beschouwen als het experimenteer lab voor TOZL.”

Onderwijs op locatie

Met de inhoud van het onderwijs, veranderen ook de onderwijs- en begeleidingsmethodieken. Docenten en praktijkopleiders zullen hun werk dus op een andere manier gaan doen. “Een hele wezenlijke verandering is bijvoorbeeld dat we veel meer op locatie gaan scholen,” legt Ronald Paulissen uit. “Zo leren we de studenten ‘on the job’ om te gaan met apparatuur en technieken in de bedrijven. De docenten gaan dus naar de bedrijven toe om les te geven. Dat vinden ze overigens prachtig. Docenten krijgen nu de ruimte om de opleidingen mee te ontwikkelen en uit te voeren. Sommigen wilden dit al jaren.” Betekent dat dan dat de leerling die bij bedrijf A zijn opleiding volgt, daar later ook een baan vindt? “Nee, dat is niet per se het geval. De opleiding zet in op het aanleren van brede competenties die niet per definitie gebonden zijn aan één bedrijf. We stomen de leerlingen klaar voor een baan in de techniek. Bovendien krijgen ze een stevige basis die het mogelijk maakt door te groeien naar een hogere opleiding.”

Status

Wat is de actuele status van T2C? “De onderwijsontwikkeling is gestart. Voor de zomer moet het ontwerp op hoofdlijnen voor alle opleidingen klaar zijn. Volgend schooljaar gaan we dat dan fine-tunen.” Wanneer is T2C geslaagd? “Als we over ruim 3 jaar kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige techniekopleidingen hebben neergezet, optimaal afgestemd op het regionale bedrijfsleven. Opleidingen die jongeren afleveren die direct aan de slag kunnen en breed inzetbaar zijn. Voorwaarde is dan dat onze opleidingen qua inhoud en methode aantrekkelijk zijn voor jongeren en dat we zo de instroom naar de techniek weten te vergroten.  En opleidingen toegespitst op typische loopbaanontwikkelingen in het bedrijfsleven, voor medewerkers van bedrijven die zich graag verder willen ontwikkelen. Voorwaarde is dan dat de opleidingen rekening houden met het HR landschap van het regionale bedrijfsleven.”

 

Meer nieuws

 • Sim Formula: Zuid-Limburg als hotspot voor simracen

  Lees verder...
 • 100% Limburg Bike: Slimme racefiets op maat

  Lees verder...
 • Samenwerking tussen ondernemers: ‘Zwerm altijd sterker dan één vogel’

  Lees verder...
 • Heuvelland Biënnale | BRIGHT ARTS verbindt kunst, landschap en innovatie

  Lees verder...
 • Vijf design masterclasses in de zomer in Cube Design Museum

  Lees verder...
Pagina 1 / 839