DSM gaat DSM Agro en DSM Melamine verkopen aan Orascom Construction Industries

datum: 30-03-2010

Koninklijke DSM N.V. en Orascom Construction Industries (OCI) maken vandaag bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van DSM Agro en DSM Melamine aan OCI per 1 januari 2010 voor een bedrag van EUR 310 miljoen, exclusief liquide middelen en vrij van schuld. De voorgenomen verkoop zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2010 worden afgerond, afhankelijk van de voortgang van de gebruikelijke goedkeurings- en meldingsprocedures bij toezichthoudende en andere instanties. Voor DSM is de voorgenomen verkoop een belangrijke stap op weg naar realisatie van zijn Vision 2010-ambities, die een focus op Life Sciences en Materials Sciences inhouden. De transformatie van de activiteitenportfolio van DSM is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van die ambities. Zoals bekendgemaakt in september 2007, passen DSM Agro en DSM Melamine niet bij deze focus. De acquisitie van DSM Agro betekent voor OCI Fertilizer Group een uitbreiding van zijn klantenbestand in de Europese markten. De onderneming zal deze klanten bovendien een uitgebreider productaanbod kunnen leveren, inclusief ureum, ammoniak, calciumammoniumnitraat (CAN), ureum ammonium nitraat (UAN) en ammoniumsulfaat (AS). OCI ziet een gezonde synergie ontstaan als gevolg van een breder productaanbod en een uitgebreidere distributie-infrastructuur in Europa. OCI wordt per 1 januari 2010 resultaatverantwoordelijk voor de activiteiten van DSM Agro en DSM Melamine. OCI staat volledig achter de strategie en aanpak van DSM op de locatie Chemelot in Sittard-Geleen, waar de belangrijkste fabrieken van de beide businessgroepen zich bevinden. OCI wordt via DSM Agro en DSM Melamine een indirecte aandeelhouder in Sitech Services B.V. en zal dan ook gebruik maken van de synergie ten aanzien van productie- en locatiegebonden diensten en mee-investeren in infrastructurele voorzieningen op de locatie. DSM-Bestuursvoorzitter en CEO Feike Sijbesma gaf de volgende toelichting: “De voorgenomen verkoop van DSM Agro en DSM Melamine is een belangrijke nieuwe stap in DSM’s transformatie tot eenLife Sciences en Materials Sciences onderneming. Het omvormen van onze activiteitenportfolio is een belangrijke bouwsteen van onzeVision 2010-strategie.” Nico Gerardu, lid van de raad van Bestuur van DSM en verantwoordelijk voor het cluster Base Chemicals and Materials, gaf het volgende commentaar: “DSM heeft in OCI een uitstekende nieuwe eigenaar gevonden voor DSM Agro en DSM Melamine. Beide businessgroepen passen vanuit strategisch oogpunt goed bij OCI, en dat biedt een gezonde basis voor een voorspoedige toekomst voor deze activiteiten. DSM ziet de komst van OCI op de locatie Chemelot met plezier tegemoet en we zijn verheugd dat we het concept dat we voor deze locatie hanteren kunnen voortzetten. Ik wil alle medewerkers van DSM Agro en DSM Melamine bedanken voor hun niet aflatende inzet en hun belangrijke bijdrage aan DSM.” Nassef Sawiris, Bestuursvoorzitter en Chief Executive Officer van OCI, gaf als toelichting: “De acquisitie van DSM Agro en DSM Melamine past perfect in onze ambitie om tot de belangrijkste producenten en distributeurs van stikstofkunstmest in de wereld te behoren. Wij verkrijgen hiermee een sterke positie in de kunstmestmarkt in Noordwest-Europa, een grotere diversiteit in producten en geografische spreiding en tevens een leidende positie in de wereldmarkt voor melamine. Dat laatste vormt als downstream activiteit van de ureumproductie een nieuw groeigebied voor onze onderneming. Ik zie ernaar uit de medewerkers van de beide businessgroepen te mogen verwelkomen in het OCI concern. Samen zullen we zeer veel waarde blijven genereren voor onze klanten aandeelhouders.” DSM Agro en DSM Melamine hebben samen in totaal 779 mensen in dienst. DSM Agro produceert ammoniak en meststoffen met een hoog stikstofgehalte voor de bemesting van grasland en akkerbouwgewassen en is daarmee marktleider in Nederland. De businessgroep behoort ook in Duitsland, Frankrijk en België tot de marktleiders. DSM Agro beschikt over een productielocatie in Geleen en produceert jaarlijks circa 1,6 miljoen ton kunstmest. DSM Agro behaalde in 2009 een netto-omzet van EUR 338 miljoen. DSM Melamine is de grootste producent van melamine ter wereld. Melamine wordt voornamelijk toegepast in plaatmateriaal en laminaat op houtbasis voor meubels en vloeren. DSM Melamine beschikt over een fabriek in Nederland en produceert tevens melamine in joint ventures in China (DSM 49%) en Indonesië (DSM 60%). DSM Melamine behaalde in 2009 een netto-omzet van EUR 151 miljoen. De OCI Fertilizer Group behoort inmiddels tot de top-10 producenten van stikstofhoudende kunstmeststoffen in de wereld op basis van productiecapaciteit. De onderneming beschikt over een productiecapaciteit van 2 miljoen ton stikstofkunstmest in Egypte. In 2010/2011 zal naar verwachting het uiterst geavanceerde kunstmestcomplex in Algerije in een samenwerkingsverband met de staatsonderneming Sonatrach in bedrijf komen. De capaciteit van dit complex bedraagt 2 miljoen ton per jaar. Samen met de modernisering van de ureumfabrieken in Egypte en nieuwe investeringen in afgeleide producten zoals ammoniumsulfaat en UAN brengt dit de jaarlijkse productiecapaciteit van OCI Fertilizer Group op circa 5 miljoen ton stikstofkunstmest. DSM Agro en DSM Melamine zijn sinds 2008 ondergebracht in het cluster Base Chemicals and Materials, samen met andere activiteiten die niet passen bij DSM’s strategische focus. Voor de meeste overige activiteiten in dit cluster is het verkoopproces in gang gezet. Voor rapportagedoeleinden zullen DSM Agro en DSM Melamine worden geherrubriceerd als voor verkoop aangehouden activiteiten per ultimo eerste kwartaal 2010. De activiteiten zullen bij herrubricering worden gewaardeerd tegen de reële waarde verminderd met de verkoopkosten, hetgeen naar verwachting zal resulteren in een klein verlies dat als bijzondere post zal worden gerapporteerd in het eerste kwartaal van 2010. Voor de beleggerswereld publiceert DSM vandaag in een apart persbericht vergelijkende kwartaalcijfers over 2009. De voorgenomen verkoop is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeurings- en meldingsprocedures bij toezichthoudende en andere instanties en zal volgens de in Nederland gebruikelijke procedures worden voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad. Een dag voor daadwerkelijke afronding van de transactie zullen alle medewerkers van DSM Agro en DSM Melamine overgaan naar DSM Agro B.V. en DSM Melamine B.V., de door OCI over te nemen ondernemingen, in overeenstemming met Nederlandse regelgeving. Bron: DSM

Meer nieuws

 • Tips en trucs voor mkb'ers die octrooi willen aanvragen

  Lees verder...
 • Kerkrade uitgeroepen tot MKB-Vriendelijkste gemeente van Limburg

  Lees verder...
 • Provincie Limburg gaat samenwerking aan met Meet the Youngsters

  Lees verder...
 • 28 maart: Samen in actie voor een sterker mkb tijdens werksessie in Eindhoven

  Lees verder...
 • MKB’ers opgelet: Subsidiekansen om vitaliteit eigen organisatie te stimuleren

  Lees verder...
Pagina 1 / 837