Kweekburger

Mark Post, fysioloog aan de Universiteit Maastricht, haalde stamcellen uit een dode koe, zette die op kweek en liet ze uitgroeien tot kleine stukjes spierweefsel. Met elektrische schokjes worden de spieren onderhouden. Een paar duizend van die stukje worden gecombineerd met bloed- en vetcellen en leveren de alternatieve burger op.

Maastricht University's Kweekburger

Op 5 augustus 2013 werd de eerste kweekburger aan de pers gepresenteerd. Als de kweekburger verder wordt ontwikkeld, zijn er straks wereldwijd nog maar 50.000 koeien nodig, maar voor het zover is, is nog minstens 10 jaar onderzoek nodig. De prijs van de eerste kweekburger was € 300.000,-. Als het kweekvlees van Post weet uit te groeien tot een goed alternatief voor vlees dat afkomstig is van levende dieren, kan dat zowel het dierenwelzijn als het milieu ten goede komen: voor de productie van vlees zijn dan veel minder dieren nodig, maar ook minder energie, water en landbouwgrond.

Meer producten en innovaties