Ondernemersfonds Heerlen denkt collectief: ‘Bijvoorbeeld personeel met elkaar delen’

Vanaf 2021 is er 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven van, voor en door Heerlense ondernemers. Dat is de propositie van het vorige week opgerichte Ondernemersfonds Heerlen. Om tot dat bedrag te komen, wordt de kas nu al gevuld. Voorwaarde om het geld te besteden is wel dat ondernemers samen ideeën bedenken en indienen. Geerd Simonis, onder meer eigenaar van diverse bedrijventerreinen, is één van de kwartiermakers van het Ondernemersfonds: “We kunnen helpen om die collectiviteit te organiseren.”

Het geld in de kas van het Ondernemersfonds is afkomstig uit de opbrengsten van de OZB-belasting. Ondernemers in Heerlen betalen in feite dus indirect mee aan het fonds. “Vandaar dat we ook zeggen: het is een fonds van, voor en door Heerlense ondernemers”, licht Simonis toe. “We brengen het geld zelf in, maar mogen ook zelf bepalen waar we het aan besteden.”

Hiervoor zoekt het fonds naar gezamenlijke initiatieven, variërend van kleine projectjes tot wijk- en structuurversterkende investeringen. “Maar altijd samen”, benadrukt Simonis. “We gaan geen individuele bedrijven ondersteunen.” En dat is nog niet altijd zo vanzelfsprekend, weet ook Simonis. “Op de ene plek wordt er al veel samengewerkt, terwijl in andere delen van de gemeente dat nog niet het geval is. Daarom hebben we zeven gebieden aangewezen, waaronder bijvoorbeeld Hoensbroek, Heerlen-centrum en Heerlerbaan, waar gebiedsmanagers initiatieven zullen aanjagen. Deze personen zullen ondernemers bij elkaar aan tafel brengen. En dat zal soms als vanzelf gaan en dan weer wat moeilijker.”

Arbeidspool

Aan wat voor initiatieven moeten we eigenlijk denken? Simonis heeft alvast een idee dat aansluit op de regiobrede behoefte aan arbeidskrachten. “Ik denk aan een arbeidspool voor ondernemers op bedrijventerreinen”, vertelt Simonis. “Sommige bedrijven hebben in bepaalde maanden van het jaar behoefte aan veel personeel, terwijl een andere ondernemer in die periode juist minder mensen nodig heeft. Een arbeidspool maakt het mogelijk om werknemers als het ware met elkaar te delen, wanneer de situatie daar om vraagt.”

Niet alleen bedrijven spelen een actieve rol in het Ondernemersfonds. Ook onderwijs- en overheidsinstellingen, zoals VISTA College, Zuyd Hogeschool en CBS doen mee aan het fonds. Dit maakt volgens Simonis de samenwerking alleen maar sterker.

Meer producten en innovaties