Zuid-Limburgs ingenieursbureau ontwikkelt app om bouwsector circulair te maken

Hoe weet je welke materialen zich in een gebouw bevinden en hoe weet je of je deze weer kunt hergebruiken? Heerlens ingenieursbureau Re Use Materials denkt hiervoor een oplossing te hebben gevonden. Zij hebben een mobiele materialeninventarisatie-app (iOS) ontwikkeld waarmee van ieder gebouw eenvoudig in kaart gebracht kan worden uit welke materialen het bestaat.

Al deze informatie wordt opgeslagen in een digitaal materialen managementsysteem (Cirdax). Gelijktijdig worden er materiaalpaspoorten gegenereerd die de herkomst en eigenschappen van deze materialen inzichtelijk maken. De materiaalpaspoorten zorgen ervoor dat er op voorhand nagedacht kan worden over de mogelijke route van de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw. Het ingenieursbureau verwacht een grote toekomst voor applicaties als deze. “De transitie naar een circulaire economie staat inmiddels hoog op de agenda bij veel organisaties, echter ontbreekt het in de markt nog aan concrete tools om dit binnen bestaande projecten, en in dit geval dus bestaand vastgoed, toe te passen”, aldus Maarten Stadhouders van Re Use Materials.

Hoewel de inventarisatie-app nu voornamelijk ondersteunend aan de werkzaamheden van Re Use Materials wordt ingezet bij opdrachtgevers als gemeentes en woningcorporaties, wordt deze continue doorontwikkeld. Met een aantal kleine aanpassingen kan het gebruikt worden door iedereen die zijn vastgoed circulair wil maken.

Re Use Materials heeft ook twee andere projecten gestart, die door LED - de voorloper van ESZL - zijn ondersteund: Operatie Sloopgoud (inmiddels afgerond) en Resource House.

Meer informatie via www.cirdax.nl en www.reusematerials.nl.

Meer producten en innovaties