Europese subsidie voor grensoverschrijdende initiatieven van burger tot burger

Wilt u een grensoverschrijdend evenement, seminar of forum organiseren? En bent u actief op het gebied van sport en cultuur, arbeidsmarkt, onderwijs en jongeren of communicatie en marketing? Dan is de nieuwe Interrreg People to People-regeling wellicht iets voor u.

De Euregio Maas-Rijn ondersteunt binnen deze regeling zogenaamde micro-projecten, met behulp van subsidiemiddelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Deze micro-projecten heeft als doel om grensoverschrijdende ontmoetingen te stimuleren tussen burgers, verenigingen, bezoekers als ook tussen openbare instellingen. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt, afhankelijk van de te organiseren activiteit, 20.000 euro dan wel 37.500 euro en vergoed per project 50% van de totale kosten.

Met hulp van deze talrijke intensieve activiteiten, dient volgens Interreg het bewustzijn voor een samenwerking over grenzen heen verbeterd te worden. Daarmee wordt uiteindelijk ook de levenskwaliteit in de Euregio-Maas-Rijn verhoogd.

De 3de projectoproep is gestart op 7 januari j.l. en loopt tot 1 april 2019 (16.00 uur). Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden, vindt u hier:

 

 

Meer producten en innovaties