Erasmus Young Entrepreneurs Program biedt kansen voor jonge ondernemers

Er moet meer aandacht komen voor internationaal ondernemen, aldus Peter Scholten, bijna tien jaar ambassadeur van een groot Europees programma ter bevordering van Internationaal Ondernemen en sinds een jaar inwoner van Zuid Limburg. Dit Erasmus Young Entrepreneurs Programma biedt nieuwe ondernemers de gelegenheid om van een ervaren ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) in een ander EU-land te leren en vergemakkelijkt de toegang tot nieuwe markten en de zoektocht naar mogelijke zakenpartners. Bovendien vergroot het de netwerkmogelijkheden van zakenmensen en het MKB.

Het programma is door de Europese Commissie gestart, naar aanleiding van een initiatief van het Europees Parlement in 2009. Dit initiatief komt voort uit de constatering dat het internationaal ondernemerschap in Europa flinterdun is en dat slechts 3 tot 4 procent van alle MKB-bedrijven over de grenzen heen onderneemt. Peter Scholten is business consultant en sinds de start van Erasmus Young Entrepreneurs één van de aanspreekpunten voor ondernemers die willen meedoen.

Veerkracht

Deelname vanuit Limburg is tot nu toe minimaal ten opzichte van de rest van Nederland. Scholten heeft een plan om hieraan de komende jaren stevig te trekken. Scholten is van plan om de komende maanden met enkele MKB-bedrijven uit Limburg een pilot van het Erasmus Young Entrepreneurs te starten.

"Ondernemers die deelgenomen hebben aan de uitwisselingen, melden dat hun bedrijven veerkrachtiger zijn, sneller groeien en meer banen scheppen. Zo is gebleken, na het 5-jarig jubileum, dat 87 procent van de start-ups die werden opgericht door deelnemers aan Erasmus voor jonge ondernemers nog steeds bestaat, terwijl gemiddeld slechts 57 procent van de start-ups in Europa nog actief is na drie jaar", legt Peter Scholten uit. "Bovendien zijn ze actiever op buitenlandse markten als gevolg van hun samenwerking met een ondernemer uit een ander Europees land. 65 procent van de ervaren ondernemers die deelnamen aan het programma, heeft zijn activiteiten binnen of buiten de EU uitgebreid. 53 procent heeft sinds zijn deelname nieuwe ideeën toegepast om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen."

Wie kan deelnemen?

Het traject is bedoeld voor startende én ervaren ondernemers. "Startende ondernemers zijn ondernemers die vergevorderde plannen voor het opzetten van een eigen bedrijf hebben of in de afgelopen drie jaar een eigen bedrijf zijn begonnen. Ervaren ondernemers zijn eigenaar of bestuurder van een klein of middelgroot bedrijf in de EU gedurende minimaal 3 jaar", aldus Scholten.

Meer informatie

Wilt u meer weten?  Dan kunt u mailen naar info@erasmus-entrepreneurs.nl. U kunt zich ook direct aanmelden voor deelname aan het programma via www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Meer producten en innovaties