Nieuwe OPZuid-regeling: Unieke kans voor MKB'ers om te innoveren

De regeling 'Versterking van het Innovatiesysteem' is onderdeel van OPZuid, het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland. Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem staat centraal. De regeling richt zich op projecten die open innovatie stimuleren door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Daarbij vormt de samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers de belangrijkste voorwaarde. Voor MKB-bedrijven een unieke kans om innovaties binnen hun bedrijf of keten te versnellen.

OP Zuid focust zich op de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd in één van deze regio’s. De subsidie kan worden aangevraagd door een individuele onderneming of samenwerkingsverbanden van één of meer ondernemingen onderling, of met één of meer kennisinstellingen.

De huidige openstelling is gericht op de technologiedomeinen Biobased, Logistiek en Maintenance. Voor elk thema is 5 miljoen euro subsidie beschikbaar, met een maximum van 1 miljoen per project. Projecten kunnen vanaf 3 december worden ingediend. Het loket sluit op 13 maart 2019 om 17.00 uur voor biobased projecten en op 7 juni 2019 om 17.00 uur voor logistieke en maintenance-projecten. Er wordt gewerkt met een tendersysteem.

LIOF helpt

LIOF heeft voor de inzendingen uit de provincie Limburg een adviserende en toeleidende rol. Contactpersonen bij LIOF zijn:

Lisette Tilmans
E-mail/Skype:
Tel.: +31 (0) 6 15 21 75 51

Jorg van der Meij
E-mail/Skype:
Tel.: +31 (0) 6 21 31 30 04

Meer producten en innovaties