Power Of Data Event: Betekenis van data voor MKB verduidelijken

Met het event Power of Data a.s. woensdag, willen het Center for Big Data Services (CBDS) van het CBS en de Brightlands Smart Services Campus de betekenis van data voor MKB'ers voor het voetlicht brengen. Concrete voorbeelden moeten ondernemers warm maken voor de meerwaarde van data voor hun bedrijf en hen dichterbij de expertise van het CBDS en de Campus brengen.

Het event is specifiek bedoeld voor MKB-ondernemers. "Wij willen er zijn voor de ondernemers die in hun onderbuik wel voelen dat ze met data hun processen kunnen verbeteren of voor bedrijven die hun markt beter willen begrijpen", zegt Brightlands Smart Services Campus-CEO Peter Verkoulen in een interview met online nieuwsplatform Innovation Origins.

In het item van Innovation Origins spreekt Verkoulen over een pilot die momenteel loopt met de Universiteit van Maastricht, het MUMC+ en het CBS. In deze pilot wordt onderzocht hoe medische gegevens en data van het CBS kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld een behandeling te verbeteren. Verkoulen is ervan overtuigd dat data diezelfde betekenis kan hebben op thema's die voor het Zuid-Limburgse MKB relevant zijn.

Ergens terecht kunnen

"Digitalisering en de integratie van data in de samenleving hebben MKB’ers ook mee te maken. Ze moeten ergens terecht kunnen als ze vragen hebben of zelf niet weten hoe ze data kunnen inzetten voor een betere dienstverlening of producten", aldus Verkoulen in gesprek met Innovation Origins.

Vandaar dat tijdens Power of Data voorbeelden van de kracht van data zullen worden gepresenteerd door vertegenwoordigers van de Smart Services Campus en van het CBDS. Aansluitend is er een netwerkmogelijkheid voor de aanwezigen, zodat de eerste contacten gelegd kunnen worden.

Speerpunt

ESZL heeft de innovatie van het MKB tot speerpunt benoemd. Het verinnigen van de relatie tussen Zuid-Limburgse MKB'ers en de Brightlands-campussen, maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Door ondernemers en de campussen dichter bij elkaar te brengen, blijft de kennis en kunde niet enkel binnen de Brightlands-biotoop, maar vindt deze ook vruchtbare grond in het bedrijfsleven.

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.

Meer producten en innovaties