500 structurele banen bij komst Ein­stein Te­le­sco­pe naar Zuid-Limburg

Uit een studie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
blijkt dat de Einstein Telescope naast een wetenschappelijke impact ook een grote economische meerwaarde zal hebben voor Zuid-Nederland en het Belgische en Duitse grensgebied. De eenmalige investering in de infrastructuur is een forse impuls voor de regionale economie en ook is er sprake van een structurele werkgelegenheid van 500 directe banen (wetenschappelijk en technisch) en 1150 indirecte banen (afgeleide economische effecten).

Het project is een forse impuls voor de wetenschappelijk instituten in de Euregio en in de samenwerking met het bedrijfsleven in de hightech maakindustrie. Het rapport is een steun in de rug voor de lopende plannen voor het inrichten van de ET Pathfinder, een research and development fieldlab in Zuid-Limburg, waarvoor al Europese en provinciale middelen zijn toegezegd. Dit sluit ook aan bij de stappen die de Universiteit Maastricht nu zet met het oprichten van een instituut voor onderzoek naar zwaartekracht.

Verzoek om steun

Het bestuur van de Provincie Limburg heeft zich, gesterkt door deze studie naar de economische impact van de Einstein Telescope, tot de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gericht met een verzoek om volgende stappen te zetten in de voorbereidingen voor een bid naar de telescoop. Tevens heeft de Provincie om steun gevraagd aan het project ET Pathfinder. De minister heeft eerder al aangegeven om de middelen in de huidige kabinetsperiode in te zetten voor de kandidatuur van de grensregio.

Testopstelling

ET Pathfinder is een grensoverschrijdend Vlaams-Nederlands project dat de technieken van Einstein Telescope (het meten van zwaartekrachtsgolven) in een testopstelling uitprobeert. Het gaat hierbij om o.a. precisietechnologie, coatings, meet- en regeltechniek, seismische isolatie, ICT en materialen.

Universiteit Maastricht

De komst van de ET Pathfinder wordt geleid door een samenwerkingsverband onder de vlag van het NIKHEF; het nationaal instituut voor subatomaire fysica. Ook de Universiteit Maastricht maakt hier prominent onderdeel van uit.

(Afbeelding: Nikhef)

 

Meer producten en innovaties