MKB’ers opgelet: OPZuid biedt kennis én subsidie voor versnelde innovatie

Veel gegenereerde kennis wordt om uiteenlopende redenen niet naar de markt gebracht. Het Europese innovatieprogramma OPZuid zet daarom in op de valorisatie van deze kennis, via de regeling “Valorisatievermogen voor het MKB”.

Onder valorisatievermogen verstaan we het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten. Met behulp van deze regeling kunnen bedrijven dan ook sneller producten, processen of diensten op de markt brengen.

Focus op het Zuiden

OPZuid focust zich op de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het project dient dan ook te worden uitgevoerd in één van deze regio’s. De subsidie kan worden aangevraagd door een individuele MKB-onderneming óf samenwerkingsverbanden van één of meer ondernemingen onderling óf met één of meer kennisinstellingen. In een samenwerkingsverband neemt ten minste één MKB-onderneming deel.

Binnen de huidige openstelling van OP Zuid kunnen nog tot en met 30 november a.s. projecten worden ingediend. Er is een bedrag van ruim 6 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

LIOF helpt

LIOF heeft voor de inzendingen uit de provincie Limburg een adviserende en toeleidende rol. “Wij kunnen met onze kennis ondernemers en intermediairs helpen tijdens het aanloopproces”, zegtr Jorg van der Meij, business developer bij LIOF. “We kunnen ondernemers voorzien van advies en ondersteunen bij het maken van een sterke indiening”.

Meer weten?

Wilt u weten of OP Zuid ook voor uw bedrijf iets kan betekenen, neem dan contact op met LIOF:

Lisette Tilmans E-mail/Skype: lisette.tilmans@liof.nl T: +31 (0) 6 15 21 75 51

Jorg van der Meij E-mail/Skype: jorg.vander.meij@liof.nl T: +31 (0) 6 21 31 30 04

Meer producten en innovaties