"Innovatie MKB zou gebaat zijn bij meer oriëntatie naar buiten toe"

Uit onderzoek van TNO, in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat MKB’ers maar weinig op hebben met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Big Data. Meer dan zestig procent doet weinig tot niets met de mogelijkheden die data-analyse hen biedt. Maar, waardoor komt dat nu eigenlijk? En, wat moet er gebeuren om MKB’ers aansluiting te laten vinden bij dergelijke innovaties? “De vraag zou moeten zijn: welke waarde voegen inzichten uit data toe aan mijn bedrijf?”

Van de 614 ondervraagde bedrijven uit heel Nederland, geeft slechts veertien procent aan dat ze verwachten dat het gebruik van data zal leiden tot meer omzet. Maar, zo zegt Etienne Fouarge, algemeen directeur van data-consultants LARKinfolab uit Heerlen, het gebruik van data heeft dan ook niet altijd een directe relatie met hogere inkomsten. “Door data te inventariseren en vervolgens te analyseren, kun je met name belangrijke bedrijfsprocessen optimaliseren. Je kunt jouw organisatie effectiever inrichten, waardoor kosten omlaag gaan of de kwaliteit van jouw service richting klanten, verbetert.”

Koudwatervrees

Het feit dat veel ondernemers zich niet vertrouwd voelen met de betekenis van data én vaak denken dat er grote investeringen mee gemoeid zijn, zorgt volgens Fouarge ervoor dat MKB’ers veelal geen gebruik maken van data-analyse. “Men heeft toch een soort koudwatervrees. Het nut weegt in hun perceptie niet op tegen de kosten die ze maken”, constateert de eigenaar van LARKinfolab, dat gevestigd is op de Brightlands Smart Services Campus.

Die perceptie is echter niet geheel terecht, vindt hij: “Wanneer je eerst de aanwezige data inventariseert, zul je al gauw zien welke data je hebt én wat je ermee kunt doen. Als je daar zicht op hebt, weet je ook wat data jou kunnen opleveren. En dan zie je al snel de nut en noodzaak, om ermee aan de slag te gaan, naar voren komen. Bovendien hoeft zo’n eerste stap helemaal niet veel te kosten.”

Kennis van derden

Piet Muijtjens, zelf IT-consultant én bestuurslid van MKB Limburg, regio Maastricht-Heuvelland, herkent de perceptie van ondernemers, zoals Fouarge deze omschrijft. “Als het gaat om het inschakelen van kennis van derden - of het nu over data gaat of over wat anders - zeggen veel MKB’ers al gauw dat het te duur of te ingewikkeld is”, stelt hij. “De meeste ondernemers concentreren zich vrijwel alleen op hun dagelijkse bezigheden. De externe oriëntatie, om zich door te ontwikkelen en te innoveren, ontbreekt nog vaak.”

Ook Muijtjens ziet de meerwaarde van data voor het MKB. “Zeker op het gebied van procesoptimalisatie. Je kunt jouw bedrijf sneller en effectiever laten werken, zodat je jouw klant beter kunt bedienen.” De vraag hoe ondernemers kunnen profiteren van innovaties, zoals de toepassing van data-analyse, zou volgens Muijtjens dan ook niet louter moeten gaan over budget of kennis. “Hoeveel iets kost of hoe complex het is, zouden niet de voornaamste afwegingen moeten zijn. Stel jezelf als ondernemer de vraag: Welke waarde voegt het toe aan mijn bedrijf?”

Goede voorbeelden

Om mensen bewust te maken van die waarde, is het delen van best practices volgens Muijtjens essentieel. “Goede, inspirerende voorbeelden kunnen andere ondernemers enthousiast maken”, zegt hij stellig. “Samen met de overheid en het onderwijs, moeten we die voorbeelden nog beter voor het voetlicht brengen. Zodat het makkelijker en interessanter wordt voor ondernemers om zich ook buiten hun bedrijf te oriënteren.”

Voor het onderwijs is er volgens Muijtjens een voorname rol weggelegd in deze ontwikkeling: “Via het onderwijs kunnen platforms ontstaan, waarop zowel studenten als bedrijven zich breder kunnen oriënteren. Platforms waarop studenten meer leren dan alleen datgene wat ze in hun opleiding aangeboden krijgen. En waar bedrijven in aanraking komen met nieuwe ontwikkelingen en ideeën.” Zulke samenwerkingen neerzetten, kost echter tijd, weet ook Muijtjens: “Ik zie dit als een streven voor op de lange termijn; de komende vijf tot tien jaar. Maar ik ben optimistisch. Het kan lukken, mits we ons de vraag blijven stellen ‘Hoe kan iets wel?’, in plaats van alleen in belemmeringen te denken.”

Speerpunt

Innovatie van het MKB, bijvoorbeeld door een betere aansluiting op innovatieve ontwikkelingen binnen de drie Brightlands-campussen, behoort tot de speerpunten van de economische samenwerking in Zuid-Limburg.

 

Meer producten en innovaties