Grote Euregio-steden gaan voor gezamenlijke mobiliteitsaanpak, via de lucht

Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en Luik scharen zich achter het Urban Air Mobility-initiatief (UAM); een grensoverschrijdende aanpak om mobiliteitsproblemen in de grensregio aan te pakken. Luchtmobiliteit speelt hierin een centrale rol. Bestuurders uit de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs ondertekenden hiertoe een intentieverklaring, die vorige week in Aken werd gepresenteerd.

Tot de ondertekenaars behoren de burgemeesters Marcel Philipp (Aken), Willy Demeyer (Luik), Annemarie Penn-Te Strake (Maastricht), Emile Roemer (Heerlen) en Nadja Vananroye (Hasselt). Namens de Brightlands Smart Services Campus zette CEO Peter Verkoulen zijn handtekening. Andere partijen die meedoen aan UAM, zijn onder andere het Duitse ministerie van Verkeer en Infrastructuur, het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart en de RWTH.

Slimme steden

De "Urban Air Mobility" (UAM) is een initiatief van het European Innovation Partnership "Slimme Steden en Gemeenten" (EIP-SCC) en richt zich op de studie naar en de praktische toepassing van drones en luchttaxi’s, als mogelijke oplossingen voor mobiliteitsproblematiek. Het doel is om concrete oplossingen voor luchtmobiliteit te ontwikkelen, met echte toegevoegde waarde door de samenwerking van verschillende partijen én door over de grenzen heen te werken.

"Nationale grenzen belemmeren nog steeds de mobiliteit van onze burgers, tot op vandaag de dag”, aldus burgemeester Marcel Philipp van Aken. “Luchthavens en drones bieden nieuwe, innovatieve oplossingen die we willen aanwenden voor onze burgers in de betrokken steden. Een proces waarbij we hen intensief willen betrekken en waarin we hun wensen en zorgen willen leren kennen. Zo wordt onze grensregio een voorbeeld van de toepassing van nieuwe technologie.”

(Foto: (c) Stadt Aachen / Andreas Herrmann)

Meer producten en innovaties