Samenwerken met vernieuwende ondernemers? Kom naar Pitch Event Versnellingstafels

Op 20 september a.s. krijgen vier ondernemers de kans om hun idee te pitchen, tijdens het Pitch Event van de Limburgse Versnellingstafels. Een uitstekende gelegenheid voor partijen uit de Zuid-Limburgse economische sector, om de eerste bouwstenen te leggen voor een mogelijk waardevolle samenwerking met deze ondernemers. Maar, waar zijn deze vier ‘pitchers’ eigenlijk naar op zoek? Deze week een gesprek met twee van hen: Maarten Gubbels (Boosth) en Twan van Hagen (Groen²).

 

Onderzoek wijst uit dat in Nederland steeds meer kinderen te weinig bewegen. Vaak zitten ze urenlang gekluisterd aan het scherm; van hun spelcomputer, hun tablet of smartphone. Dat moet veranderen, vindt Maarten Gubbels. De oplossing? Een game. Gubbels lacht: “Dat lijkt misschien gek, maar dat is het zeker niet. Om verder te komen in het spel, dat we Boosth hebben genoemd, moet je juist naar buiten: Bewegen!”

Onconventioneel

Meer beweging voor kinderen staat al jaren op de maatschappelijke agenda. Campagnes beperken zich vaak tot conventionele voorlichting, constateert Gubbels. “Informeren over meer bewegen, is natuurlijk belangrijk. Maar kinderen daadwerkelijk in beweging krijgen: dat lukt vaak nog niet”, stelt de ondernemer. “Deze game is leuk en uitdagend om te doen én bewegen is, om het spel uit te spelen, absoluut noodzakelijk.”

Om Boosth op een hoger niveau te krijgen, zoekt Gubbels naar enthousiaste en creatieve ondernemers. Samen met hen wil Gubbels de game doorontwikkelen van een op zichzelf staand product naar een totaalconcept, dat impact krijgt. “Partners die onze missie helpen realiseren”, zoals hij het zelf omschrijft.

Verticale regentuin

Twan van Hagen wil een geheel ander probleem oplossen: dat van de schade en overlast door piekbuien. Een belangrijke uitdaging, in deze tijd van toenemende warmte en droogte door het veranderende klimaat. De afvoer van regenwater door vergroting van het riool is echter een dure aangelegenheid. Van Hagen, landschapsarchitect van huis uit, dacht over een oplossing voor de opslag van water na. Zo kwam hij op het idee van de ‘verticale regentuin’. “Verticale, groene wanden zie je steeds vaker. De verticale regentuin niet alleen een verticale tuin maar ook een slimme waterbuffer om piekbuien op vangen.”, legt Van Hagen uit.

Uniek

Een ‘smart’ opslagsysteem voor regenwater dus, dat automatisch reageert op buien, weet wanneer het water afgevoerd moet worden, dat water vasthoudt bij droogte én dat kan communiceren met andere verticale regentuinen. “Zoiets is er nog niet”, benadrukt Van Hagen. “Daarom dat ik op zoek ben naar partners die dit concept kunnen helpen ombouwen tot een product. Denk aan een bedrijf dat de opslagunits voor het water kan maken, aan softwareontwikkelaars die het slimme systeem kunnen uitwerken en natuurlijk aan investeerders zodat we de regentuin straks in productie kunnen nemen.

Daarnaast zoekt Van Hagen naar ‘probleemeigenaren’: mensen of partijen die zich verantwoordelijk voelen of zijn voor de problematiek van overtollig regenwater: “Denk aan gemeenten, waterschappen, bedrijven, particulieren, of ziekenhuizen.”

 

Aanmelden voor Pitch Event

Het Pitch Event van de Limburgse Versnellingstafels vindt plaats van 15.15 uur tot en met 19.00 uur, bij United World College in Maastricht. De middag wordt geopend met een keynote van wetenschapper Roy Erkens (Universiteit Maastricht). Na de vier pitches zijn er groepssessies, waarin de eerste verbindingen gelegd kunnen worden. Het event wordt afgesloten met een netwerkborrel. U kunt zich hier aanmelden als u het Pitch Event wilt bijwonen.

 

Meer producten en innovaties