Komst prototype Einstein Telescope zorgt nu al voor regionale impact

De kans dat de Einstein Telescope uiteindelijk naar Zuid-Limburg komt, neemt door de bouw van de ET Pathfinder - een prototype van de telescoop - aanzienlijk toe. Nu al heeft dit majeure project een impact op de regio. Zo werken Euregionale kennisinstellingen en overheden samen in de financiering én facilitering. Tevens worden er tientallen mensen betrokken bij de bouw en het uiteindelijk onderzoek, wat met behulp van ET Pathfinder zal worden verricht. Goed nieuws voor het Zuid-Limburgse innovatieklimaat dus.

ET Pathfinder is een grensoverschrijdend Vlaams-Nederlands project dat de technieken van Einstein Telescope (het meten van zwaartekrachtsgolven) in een testopstelling uitprobeert. Het gaat hierbij om o.a. precisietechnologie, coatings, meet- en regeltechniek, seismische isolatie, ICT en materialen.

Vergrote kans

Door middel van een Europese Interreg-regeling kan dit project rekenen op 4 miljoen euro subsidiegeld. “De komst van de Pathfinder vergroot de kans dat Einstein Telescope in Limburg wordt geplaatst”, aldus Limburgs gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur).

Kennis voor eigen innovaties

Het project zal vele kenniswerkers aantrekken en biedt interessante mogelijkheden voor het bedrijfsleven, om met steun van kennisinstituten en overheden deze technologie te ontwikkelen. Een unieke kans om kennis op te bouwen om zich zo te kunnen kwalificeren als toeleverancier voor Einstein Telescope. Bovendien kan de opgedane kennis ook worden aangewend voor eigen innovaties.

Universiteit Maastricht

De komst van de ET Pathfinder wordt geleid door een samenwerkingsverband onder de vlag van het NIKHEF; het nationaal instituut voor subatomaire fysica. Ook de Universiteit Maastricht maakt hier prominent onderdeel van uit.

(Foto: NIKHEF)

 

Meer producten en innovaties