Limburg en Nordrhein-Westfalen benadrukken belang samenwerking

Limburg en de Duitse buren uit Nordrhein-Westfalen hebben de afgelopen week de onderlinge banden nog eens extra aangehaald. Tijdens twee ontmoetingen tussen gedeputeerde Joost van den Akker en minister Andreas Pinkwart, in Limburg én in Duitsland, werd het streven naar meer samenwerking wederom benadrukt.

Samen met een delegatie van RWTH Aachen en voorzitter prof. dr. Martin Paul van Maastricht University, werd de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van o.a. biobased materialen toegelicht door campusdirecteur dr. Bert Kip. Volgens gedeputeerde Van den Akker is AMIBM (Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials) een voorbeeld van de goede samenwerking tussen Nederlandse en Duitse kennisinstituten.

Enkele dagen later ontmoetten de twee bestuurders elkaar opnieuw, maar deze keer over de grens, in Düsseldorf. Tijdens dit gesprek is er kennis uitgewisseld over vraagstukken rond internetapotheken, vrachtwagenparkeerplaatsen en de toekomstige Europese begroting.

Gedeputeerde Van den Akker is erg enthousiast over het gelegde contact: “Samen met een grote buurman als Nordrhein-Westfalen en kennisinstituten zoals Maastricht University en RWTH in Aken, kan de Euregio alleen maar sterker worden als er ook internationaal wordt samengewerkt op het gebied van innovatie.”

Tijdens de werkbezoeken spraken beide bestuurders af een nauwere samenwerking te onderzoeken.

(Foto: Provincie Limburg)

Meer producten en innovaties