Janssen Precision Engineering (Maastricht) in MKB Innovatie Top 100

De Maastrichtse firma JPE (Janssen Precision Engineering) behoort volgens de Kamer van Koophandel tot de honderd meest innovatieve MKB-bedrijven van Nederland. Het bedrijf produceert enerzijds klantgerichte mechatronische hightech oplossingen, anderzijds producten die voor nauwkeurig positioneren bij wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden.

Over de hele wereld zijn instituten en universiteiten bezig met baanbrekend onderzoek om de zogenaamde Quantumcomputer - een nieuwe ‘supercomputer’ - te ontwikkelen. Bij dit onderzoek moeten monsters (samples) met nanometer nauwkeurigheid verplaatst, gedraaid of gekanteld worden. Dit vindt plaats, in extreme omgevingen zoals in vacuüm en bij temperaturen dicht bij het absolute nulpunt (–273,15 °C). Hiervoor heeft JPE de PiezoKnob ontwikkeld. JPE is een van de weinige leveranciers wereldwijd die dergelijke producten aanbieden.

Tot het uiterste

JPE heeft haar kennis en ervaring tot het uiterste moeten aanwenden om een product te ontwerpen op de rand van wat fysisch mogelijk is. De PiezoKnob, genoemd naar het piëzo-elektrisch materiaal dat gebruikt is, wordt wereldwijd verkocht.

Speerpunt

Innovatie bij het MKB is een belangrijk speerpunt van de economische samenwerking in Zuid-Limburg. Mede door verbindingen te leggen met de Brightlands-campussen en aan te haken op kennisnetwerken binnen en buiten de provincie, worden vernieuwende ideeën bij ondernemers aangejaagd en verder ondersteund.

Meer producten en innovaties