LED biedt het MKB kennis, kunde en netwerk

Zuid-Limburg is hard op weg zijn ambitie - een toptechnologische regio worden – waar te maken. De Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus ontwikkelen zich steeds nadrukkelijker tot internationale hotspots op het gebied van nieuwe duurzame materialen, gezondheid en life sciences. In Heerlen wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Smart Services Campus. Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe hotspots in kennis en bedrijvigheid en leiden tot nieuwe banen. Dat is goed nieuws voor de regio.

Om de transformatie naar een duurzame economische topregio goed te laten slagen is echter méér nodig. Enkel door samenwerking en focus zijn we in staat deze toppositie waar te maken. Een groot deel van de circa 20.000 MKB’ers zal daarbij mee moeten innoveren en investeren. Limburg Economic Development (LED) biedt deze ondernemers een steuntje in de rug. LED is opgericht door de Zuid-Limburgse gemeenten en provincie, in samenwerking met ondernemersvertegenwoordiging en onderwijsinstellingen (Triple-Helix). Zij ondersteunt initiatieven die een aantoonbare bijdrage leveren aan de ambities van Zuid-Limburg. Ondernemers worden gestimuleerd met kennis, een netwerk en initiële financiële ondersteuning. Daarnaast helpt LED hen een brug te slaan naar de kennis en kunde op de campussen en om invulling te geven aan de open innovatie in de regio. LED is er dus voor innovatieve ondernemers die de grenzen durven opzoeken en hun ideeën willen omzetten in business. 

Wat kan LED voor u als ondernemer betekenen? 

Challenging Meetings

Enkele keren per jaar organiseert LED de zogenaamde Challenging Meetings. Hier kunt u uw initiatief in een pitch voorleggen aan een groep deskundigen die het beoordelen op de doelstellingen van LED en haalbaarheid. De eerstvolgende Challenging Meeting vindt plaats op 30 september. Kijk hier voor voorbeelden van projecten. In aanloop to het indienen van projectvoorstellen kunt u contact opnemen met de programmacommissies welke u kunnen helpen in samenwerking, met netwerkpartners en met de aansluiting op de locale en Europese investeringsprogramma’s.

De Limburgse Versnellingstafel

LED ondersteunt de Limburgse Versnellingstafel, een initiatief van de Limburgse Werkgeversvereniging. De Limburgse Versnellingstafel biedt ondernemers hulp bij innoveren, stimuleert samenwerking met andere MKB’ers, helpt ondernemers sneller de markt op te gaan en waardevolle contacten te leggen. Bovendien kunnen ondernemers beter profiteren van campus-ontwikkelingen en de expertisecentra aanwezig in onze regio.

MKB Roadmaps

MKB Roadmaps ondersteunt startende ondernemers in de Life Sciences & Health bij de zakelijke kant van hun innovatie die minimaal in de fase van werkend “proof-of-concept” zijn. In 2015 is de derde ronde gestart. Het concept is inmiddels tevens uitgebreid naar andere branches (Business Roadmaps).

MKB Serviceboulevard

De MKB Service Boulevard biedt waardevolle specialistische kennis op het gebied van chemie en materialen evenals bijbehorende onderzoeksfaciliteiten. Afhankelijk van de vraagstelling, verwijst de MKB Service Boulevard door naar bedrijven op de Brightlands Chemelot Campus of naar partijen in het netwerk van de vijf partners (DSM Resolve, CHILL, Enabling Technologies, DPI Value Center en TI Coast) Via dit netwerk kan de ondernemer ook geholpen worden met vragen op het gebied van marketing, financiering, logistiek etc.

Startupbootcamp Smart Materials

De Startupbootcamp Smart Materials is de eerste Accelerator voor Smart Materials ter wereld. Wilt u in aanmerking komen voor dit programma, dan moet er in elk geval al uitzicht zijn op een “proof-of-concept” of prototype. Tien ondernemers, die na een strenge selectie als beste uit de bus komen, vestigen zich 3 maanden lang op de Brightlands Chemelot Campus waar zij een intensief programma van 3 maanden doorlopen met als hoogtepunt Demo Day waar zij zich presenteren aan 100+ internationale investeerders. Van de 10 teams groeien er naar verwachting tenminste 2 à 3 uit tot snelgroeiende ondernemingen.  De eerste startupbootcamp werd op 10 juli jl. afgesloten. In september start de werving voor de volgende bootcamp.

Dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden die LED de ondernemer biedt. Het totale aanbod vindt u op www.ledbrainport2020.nl.

Meer producten en innovaties