Respiratiekamer Maastricht Instruments

Als je kunt meten hoeveel energie een mens per dag precies nodig heeft, dan weet je ook hoeveel die mens per dag zou moeten eten. En als je dat eenmaal weet, dan heb je de kennis in huis om de strijd aan te gaan met ziekten zoals diabetes en obesitas. Het Maastricht UMC+ verricht op dit gebied baanbrekend onderzoek. In nauwe samenwerking met Maastricht Instruments BV en DSM Resolve werden voor dit doel geavanceerde respiratiekamers ontwikkeld waarvoor wereldwijde belangstelling bestaat.

In de kamer kan de inname van zuurstof en de uitstoot van CO2 worden gemeten, en daardoor komt de stofwisseling en de energiehuishouding bij mensen snel en volledig in beeld. De kamer vormt namelijk een volledig gesloten circuit. De proefpersoon gaat erin en komt er daarna een aantal dagen (een tot maximaal vijf) niet meer uit. In het onderzoek naar de stofwisseling wordt onder meer gekeken hoe het lichaam omgaat met de aangeboden voeding en hoe die voeding in het lichaam vervolgens wordt omgezet in energie. Zo kan bijvoorbeeld het effect van een energiedrank op sportprestaties direct worden gemeten. Hetzelfde geldt voor de effecten van roken of medicijngebruik. Dit levert zeer waardevolle kennis op, zeker in tijden waarin overgewicht en obesitas een steeds groter probleem vormen. Overigens kunnen de respiratiekamers ook worden ingezet voor onderzoek naar chronische ziektes als COPD en diabetes.

Humane Biologie / NUTRIM

De vakgroep Humane Biologie en de onderzoeksinstelling NUTRIM, onderdeel van het Maastricht UMC+, hebben op het gebied van dit type onderzoek een leidende positie in de wereld. Met de technische ondersteuning van Maastricht Instruments BV en DSM Resolve kunnen de respiratiekamers wereldwijd worden geleverd. Al eerder werden er twee kamers geleverd aan de Universiteit van Warwick in Engeland. Onlangs is een order gekomen van het Singapore Institute of Clinical Science (SICS). Met de order is een bedrag van 1,9 miljoen euro gemoeid. De kamers worden verscheept en ter plekke op maat opgebouwd door Limburgse deskundigen.

Samenwerking Brightlands Campussen

De verkoop van ‘Maastrichtse’ respiratiekamers is een mooi voorbeeld van de economische potentie van de samenwerking tussen Maastricht Health Campus en Chemelot Campus in Geleen, waarin kennisinstituten en bedrijven intensief samenwerken. Het is ook goed voor de Limburgse economie, in het bijzonder voor het lokale midden- en kleinbedrijf dat als toeleverancier fungeert in het Singapore-project. Het consortium is onder leiding van Maastricht Instruments per 1 oktober met het project gestart en streeft naar afronding in Singapore medio 2013. ‘Singapore’ zal niet het laatste respiratiekamerproject zijn. Op dit moment wordt gesproken met universiteiten uit Australië en Scandinavië over volgende opdrachten.

Meer producten en innovaties