Debije's röntgendiffractie

Peter Debije werd geboren in Maastricht en studeerde wiskunde en klassieke natuurkunde in Aken. In Leipzig deed Debije onderzoek naar de structuur van moleculen en slaagde hij er als eerste in om röntgendiffractie aan te tonen aan geïsoleerde gasvormige moleculen.

Röntgendiffractie is een techniek om de structuur van vaste stoffen te bepalen. Uit het diffractiepatroon – de verstrooiing van de röntgenstralen – is het mogelijk de positie van de atomen in de moleculen te reconstrueren. In 1936 ontving hij de Nobelprijs voor de Scheikunde.

Meer producten en innovaties