Minckelers' gaslicht

Maastrichtenaar Jan Pieter Minckelers (1748-1824) is de uitvinder van het lichtgas (steenkoolgas) en van gasverlichting.

Minckelers studeerde aan de Universiteit van Leuven en werd daar professor in de natuurkunde. Aanvankelijk experimenteerde hij met het vergassen van materialen zoals botten, hout, turf, wol en stro. In 1783 ontdekte hij dat, door steenkool te verhitten zonder de aanwezigheid van zuurstof, een gas ontsnapt dat lichter is dan lucht. Het gas bleek bovendien brandbaar en geschikt als lichtbron. Minckelers was ook een van de eersten die zocht naar mogelijkheden om gas via buizen te distribueren. Hij wordt tevens beschouwd als een van de eerste grondleggers van de luchtvaart.

Meer producten en innovaties