I-Cane Mobilo

De I-Cane Mobilo is een intelligente blindenstok waarbij de traditionele ‘witte stok’ is verrijkt met moderne navigatie- en sensortechnologie. 

https://www.i-cane.nl

Via de verbinding met een smartphone werkt de stok als een navigatiemiddel dat tevens in staat is om hoogteobstakels in de looproute te detecteren. De sensor detecteert obstakels, vooral op borst- en hoofdhoogte – en waarschuwt de gebruiker via de zogenaamde ‘voelpijl’. Dit is een bewegend schijfje dat informatie via de vinger van de gebruiker doorgeeft. Via een speciaal ontwikkelde navigatie-app kunnen gebruikers routes opnemen om deze later zelfstandig te bewandelen. Maar de stok heeft nog meer slimmigheidjes. Via een informatieknop krijgt de gebruiker zijn locatie te horen. Via een noodknop kan een hulpbericht met locatie coördinaten naar zorginstantie of mantelzorger worden gestuurd. De slimme stok vergroot de mobiliteit en zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden aanzienlijk.

Meer producten en innovaties