Limburg Economic Development (LED)

Deze website is een initiatief van LED: Limburg Economic Development. De Zuid-Limburgse gemeenten hebben de handen ineen geslagen om de economie te stimuleren, nieuwe banen te scheppen en de regio een toekomst te geven.

Limburg Economic Development (LED) is de startmotor om dat te realiseren. Een breed netwerk van bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, de zogenaamde triple helix samenwerking. LED zoekt kansen, jaagt nieuwe projecten aan en zet Zuid-Limburg op de kaart. LED is een ‘onderkoepelende’ organisatie, een bottom-up gestuurd samenwerkingsplatform tussen partijen met ieder hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In 2020 moeten we in Zuid-Limburg hebben gerealiseerd:

  • 17.000 nieuwe banen (waarvan 70% op MBO niveau)
  • vrijwel geen werkloosheid meer
  • 8,5 miljard extra omzet (waarvan 5 miljard in het MKB)
  • toppositie in Europa

Uit een recent onderzoek naar de effecten van LED blijkt dat bijna de helft van de acceleratiefactoren wordt gevormd door imago, het woon- en leefklimaat en door het opheffen van grensbarrières.

Om die reden zet LED de komende jaren onverkort in op communicatie en branding.

Het team van Regiobranding (wat al in 2008 startte) is geïncorporeerd in de LED-organisatie en heeft een strategie ontwikkeld die voorziet in de economische positionering van Zuid-Limburg. De ijzersterke combinatie van innovatieve economie, internationale ligging en inspirerende leefomgeving wordt de komende jaren binnen en buiten Zuid-Limburg onder de aandacht gebracht.

Binnen Zuid-Limburg moet dat leiden tot gefundeerd zelfbewustzijn en trots, buiten Zuid-Limburg richt de campagne zich op het onderstrepen van de aantrekkelijkheid van onze regio met het oog op carrières, investeringen en bedrijfsvestiging.

Werk mee - word partner

Wilt u ook meewerken aan een sterk merk? Neem dan contact op met Paul 't Lam: +31(0)43 328 25 65 of info@zuidlimburg.nl

Neem contact op

Vragen over de campagne

Heeft u vragen of opmerkingen over de campagne, neem dan contact op via info@zuidlimburg.nl

Limburg Economic Development (LED)

Poststraat 8
6135 KR Sittard

info@zuidlimburg.nl
+31(0)43 328 25 65