Economisch profiel

De zich sterk ontwikkelende kenniseconomie wordt vooral zichtbaar op de Brightlands campussen waar kennis en business hand in hand gaan. Health in Maastricht, Materials in Sittard-Geleen, Smart Services in Heerlen en Food in Venlo. De campussen zijn samen met een aantal tot de verbeelding sprekende grote ondernemingen de groeimotoren van de regio.

Naast Chemie & Materialen, Life Sciences & Health en Smart Services is Zuid-Limburg sterk in Systems & Care, Nieuwe Energie, Logistiek en Leisure.

MKB

Van oudsher is het Zuid-Limburgse MKB een energieke banenmotor die zich steeds internationaler oriënteert. 60% van het Limburgse MKB doet  zaken over de grens. 

Grote Internationaal opererende ondernemingen als DSM en VDL-Nedcar zijn in Zuid-Limburg gevestigd. Wereldspelers op verschillende terreinen hebben een vestiging in onze regio, zoals Medtronic en Mercedes Benz.

Dankzij onze internationale ligging ontwikkelt Zuid-Limburg zich daarnaast steeds meer tot logistieke hotspot.

Kennisinstellingen

Samen met het direct omringende buitenland heeft Zuid-Limburg een groot aantal kennisinstellingen. De universiteiten in Maastricht, Luik, Heerlen en Aken en 3 academische ziekenhuizen binnen 25 kilometer. Uniek in Europa.

Maar het gaat om de onderlinge verknoping. Binnen Zuid-Limburg wordt er nauw samengewerkt in en rond de campussen. Met praktische oplossingen voor hardnekkige barrières creëren we ook mogelijkheden om nog meer over de grens samen te werken.

Gecombineerd met het uitgebreide onderwijsaanbod in de (Eu)regio kunnen we de kennis ook omzetten in concrete vaardigheden om zo onderwijs en arbeidsmarkt zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.