Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan voor een aantal grote uitdagingen. Het gaat nu goed met de economie en met het mkb, maar veel kleinere ondernemers hebben moeite de snelle ontwikkelingen bij te benen. Welke bijdrage levert u aan een sterker mkb? En wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Ontdek hoe andere betrokken partijen zich inzetten voor een toekomstbestendig mkb en laat u inspireren tijdens een werksessie op 28 maart a.s. in Eindhoven. Dit bijzondere event wordt georganiseerd door de nationale kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 en is speciaal bedoeld voor ondernemers uit Zuid-Nederland; Limburg en Noord-Brabant in het bijzonder.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat onderkent in haar mkb-actieplan het belang van nationale maatregelen én regionale samenwerking. Voor het hele, brede mkb. Veel provincies en gemeente hebben hun mkb-plannen. De uitdaging is: hoe sluiten we goed op elkaar aan?

Ondernemers zijn zelf als eerste aan zet om hun onderneming concurrerend te houden en te vernieuwen. In het mkb-actieplan is extra geld uitgetrokken om ondernemers hierbij te prikkelen en te ondersteunen bij hun grote uitdagingen. Dat moeten Rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en regionale overheden samen doen. Hoe? Door samen te werken, door te leren van elkaar en door samen het belang van een sterk mkb op de maatschappelijke agenda te houden.

Voor Zuid-Limburgse ondernemers is de regiosessie in Eindhoven een mooie kans om aan te haken bij deze nationale ontwikkelingen. Bovendien is dit event een goede gelegenheid om het eigen netwerk te vergroten en te leren van inspirerende voorbeelden elders in de regio, maar ook van best practices in o.a. Noord-Brabant.

20 sterke voorbeelden

Om te leren wat werkt, inventariseerde Platform31 20 succesvolle praktijkvoorbeelden van regionale initiatieven die de groei en ontwikkeling van ondernemerschap bevorderen. Men onderzocht wat werkt om mkb-ondernemers te ondersteunen, prikkelen en verleiden om te vernieuwen en innoveren. Dit zorgt er namelijk voor dat bedrijven een groeiende arbeidsproductiviteit laten zien en ook in de toekomst succesvol kunnen blijven. Hierbij werd specifiek gekeken naar initiatieven (interventies, aanpakken, maatregelen, projecten) op het vlak van personeel, financiering en innovatie.

Aan de slag!

De inventarisatie van praktijkvoorbeelden biedt inspiratie om te leren wat werkt om het mkb nog beter te ondersteunen, prikkelen en verleiden. Welke methodieken zijn opschaalbaar? Wat zijn daarvoor de randvoorwaarden? Samen worden de opgaven en uitdagingen van de ondernemers in uw regio verkend. Aan welke kennis en inspiratie heeft u behoefte om hen daar nog beter bij te ondersteunen? Als deelnemer wordt u uitgedaagd om een bijdrage te leveren: waar wilt u zich voor inzetten? En wie of wat heeft u daarbij nodig? Gezamenlijk worden concrete vervolgafspraken gemaakt om de energie en inspiratie om te zetten in actie. Aan de slag voor het brede mkb!

Voor wie?

De regionale werksessies zijn bedoeld voor iedereen die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van economie en werkgelegenheid en actief is op de ondersteuning van het mkb. Dan gaat het om professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, regionale ontwikkelmaatschappijen, triple helixorganisaties als economic boards, onderwijs- en kennisinstellingen, financiers en (vertegenwoordigers van) ondernemers.

Locatie en programmma

De regiobijeenkomst op 28 maart a.s. wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven. Onderstaand programma zal nog verder worden ingevuld:

14:00 Inloop

14:15 Opening door dagvoorzitter en welkomstwoord gastorganisatie

14:20 Warming-up – Aan de slag voor het brede mkb!

14:30 Eerste ronde workshops

1.       Kennen en bereiken van ondernemers

2.       Ondersteunen van groeiambities

3.       Financiering van het mkb

4.       Matchen van talent en human resource management

5.       Stimuleren van vernieuwing en innovatie

6.       Aanjagen van zelforganisatie, eigenaarschap en betrokkenheid

15:30 Tweede ronde workshops

1.       Kennen en bereiken van ondernemers

2.       Ondersteunen van groeiambities

3.       Financiering van het mkb

4.       Matchen van talent en human resource management

5.       Stimuleren van vernieuwing en innovatie

6.       Aanjagen van zelforganisatie, eigenaarschap en betrokkenheid

16:30 Netwerkborrel

Voor, tussen en na de werksessies kunt u actief kennismaken met de KVK-regiodata die onderscheidende kenmerken van gemeenten en regio’s op een overzichtelijke wijze in beeld brengt.

Aanmelden

Aanmelden kan nog tot en met 25 maart a.s. via deze link.

(Foto: Platform31)

Gerelateerde bedrijven