Bloeiend bedrijfsleven

Het bedrijfsleven van Zuid-Limburg is zeer divers: internationale hoofdkantoren van multinationals, productie-ondernemingen, MKB-bedrijven met unieke specialismen, innovatieve start-ups en vele creatieve en ambachtelijke bedrijven. De financieel administratieve sector is goed vertegenwoordigd in de regio. Zo heeft APG haar kantoor in Heerlen: met 450 miljard belegd vermogen een van de grootste pensioenuitvoerders ter wereld. Ook enkele grote overheidsdiensten hebben zich gevestigd in Zuid-Limburg. Neem bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, dat voor het hele land ieder jaar meer dan 600 terabyte aan data analyseert.

Samenwerking

Zuid-Limburg telt ruim 20.000 MKB-bedrijven die samen twee derde van het bruto regionaal product voor hun rekening nemen. In totaal zijn er bijna 36.000 bedrijven die aan circa 267.000 mensen werk bieden.

Samenwerking is de kracht van Zuid-Limburg. Om innovatie te stimuleren en duurzame groei van de economie te realiseren. Grote werkgevers zoals MUMC+, Maastricht University, APG en DSM maar ook de Brightlands Campussen werken hiertoe samen met het MKB.

In Zuid-Limburg lopen diverse programma’s om MKB’ers, campussen, grote bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen. Het idee hierachter is dat kennis beter wordt ontsloten en dat MKB’ers de juiste partners vinden om innovatie-ideeën om te zetten in concrete business. 

Interessante bedrijven uit de regio

                    Alle bedrijven