Economie video's over Zuid-Limburg

LIOF blijft optimistisch over Limburgse economie (al vallen er ook klappen)

27-04-2012

Industriebank LIOF concludeert op onder meer cijfers van bedrijven waarin ze deelneemt dat het Limburgse bedrijfsleven nog volop groeit en bloeit. Wel is het beeld divers, tegenover successen staan faillissementen. Zoals het bankroet van hotel Welloord (Bocholtz) en verpakkingsbedrijf Top Hill Pack in Sittard.

Dat zei directeur Jerome Verhagen vrijdagmiddag tijdens de toelichting op de jaarcijfers van LIOF, een dochteronderneming van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg. 

Hieronder het persbericht:

LIOF, de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij, kan op 2011 terugkijken als een van de sterkste investeringsjaren ooit. Zo investeerde LIOF 19,5 miljoen euro in 46 Limburgse bedrijven via diverse financieringsbronnen en hielp het zestig bedrijven die samen 23 miljoen euro investeerden met subsidies en kredieten voor innovatieprojecten en productontwikkeling. Het jaar kon worden afgesloten met een positief resultaat van 241.289 euro. Zo blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag 2011 van LIOF.

Aan buitenlandse investeringen haalde LIOF in 2011 in totaal veertien bedrijven naar Limburg. Op termijn investeren deze bedrijven samen circa 97 miljoen euro en zijn ze goed voor ruim 370 nieuwe arbeidsplaatsen. Met dit resultaat kwam Limburg, na Noord-Holland en Noord-Brabant in Nederland op de derde plaats in het overzicht van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

“In 2011 is ook de basis gelegd voor de oprichting van het nieuw kapitaalkrachtig investeringsfonds Limburg Ventures II, met een omvang van meer dan 50 miljoen euro”, licht LIOF-directeur Jérôme Verhagen toe.

Deze sterke investeringsbasis is belangrijk voor een van de belangrijkste aandachtsgebieden van LIOF, namelijk het ondersteunen van de Limburgse MKB’ers bij het benutten van kansen zodat de provincie Limburg daar duurzaam van profiteert. En ook in 2011 is gebleken dat LIOF, dankzij het aanbieden van zowel kennis als financiële middelen, de concurrentiekracht van het MKB vergroot.

Met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB), een kapitaalfonds van 26 miljoen euro en een portfolio van zestien projecten in 2011, legde LIOF een stevige basis om haar herstructureringsopgave van duizend hectaren bedrijventerreinen in de periode tot 2020 te kunnen realiseren.
 

 “Voor 2012 en de verdere toekomst liggen er volop kansen in Limburg. Belangrijk is dat de neuzen in dezelfde richting staan. Krachtenbundeling en samenwerking krijgen steeds meer gestalte in verschillende initiatieven binnen het topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I en de provincie Limburg, waarbij LIOF betrokken is. Zoals het Innovatiefonds, de samenwerkingsorganisatie L.E.D. (Limburg Economic Development), het Greenport Venlo Innovation Center, de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus”, aldus Verhagen. Hij voegt eraan toe: “Onze organisatie heeft financiële middelen, er is ambitie, organiserend vermogen én een breed gedragen agenda. Met deze kenmerken ziet LIOF haar betrokkenheid bij de toekomst van Limburg met veel vertrouwen en ambitie tegemoet”.

  Als vennootschap boekte LIOF in 2011 een winst van € 241.289 euro. De rente-inkomsten daalden licht naar 2,2 miljoen euro, terwijl de voorzieningen op 4,1 miljoen euro uitkwamen. Hiermee ligt het resultaat in lijn met het voorgaande jaar.
  
Bij LIOF zelf was de strategische richting van de onderneming onderwerp van gesprek tussen de raad van commissarissen en directie. De slagkracht van LIOF, naar aanleiding van de afbouw van de apparaatssubsidie van het Ministerie van EL&I, was en is een belangrijk aandachtspunt.


Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek over de regio Zuid-Limburg en de website van zuidlimburg.nl. Het onderzoek vertelt ons hoe u over Zuid-Limburg denkt en wat u van de site vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u deelnemen?