Universitair onderwijs

Universiteit Maastricht staat nationaal en internationaal bekend om de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek. De Open Universiteit is een van de grootste e-learning universiteiten ter wereld.


Universiteit Maastricht en de Open Universiteit stonden beiden zowel in 2006 als in 2007 in de top drie van Nederlandse universiteiten van de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Universiteit Maastricht wordt internationaal geroemd om zijn faculteit geneeskunde en de samenwerking met het Academisch Ziekenhuis het Maastricht UMC+. De Open Universiteit in Heerlen is de enige afstandsuniversiteit van Nederland. Om de hoek liggen bovendien de universiteit van Aken, een van de grootste en best presterende universiteiten van Europa, en de universiteit van Luik.


Universiteit Maastricht: Europa’s meest internationale universiteit

Sinds de oprichting in 1976 heeft de Universiteit Maastricht onmiskenbaar een stempel gedrukt op het hoger onderwijs in zowel Nederland als Europa. Voortbouwend op haar onderscheidende en innovatieve leermethode Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) heeft de universiteit zich ontwikkeld tot een Europese Research Universiteit. Universiteit Maastricht is daarmee een van Europa’s meest internationale universiteiten.

De Universiteit verricht baanbrekend onderzoek op diverse gebieden zoals health & life sciences, psychologie en neurowetenschappen, rechten, business & economie, humanitaire studies en sociale wetenschappen. Sommige onderzoeksafdelingen behoren tot de beste ter wereld.
 
 
 
 
StuderenKinderopvang
Basisscholen
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Universitair onderwijs
Internationaal onderwijs
Medisch onderwijs
Technisch onderwijs

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek over de regio Zuid-Limburg en de website van zuidlimburg.nl. Het onderzoek vertelt ons hoe u over Zuid-Limburg denkt en wat u van de site vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u deelnemen?