MBO / Middelbaar beroepsonderwijs

Het Arcus College en Leeuwenborgh Opleidingen zijn de twee regionale opleidingencentra in Zuid-Limburg met unieke opleidingen en aantrekkelijk onderwijs met optimale begeleiding.


Het Arcus College is de grootste onderwijs-aanbieder in Parkstad. Het aanbod omvat een breed spectrum van opleidingen waaronder zelfs een callcenteropleiding. Uniek in Nederland, omdat deze combinatie nergens anders te volgen is.

Leeuwenborgh Opleidingen verzorgt beroepsonderwijs en educatie vanuit Maastricht en Sittard. Alle opleidingen hebben een herkenbaar eigen gezicht. Elke opleiding bestaat uit een vast team van docenten. Uniek is het Aviation Competence Centre: het kennis- en opleidingscentrum voor de luchtvaarttechniek binnen Leeuwenborgh Opleidingen.
 
 
 
StuderenKinderopvang
Basisscholen
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Universitair onderwijs
Internationaal onderwijs
Medisch onderwijs
Technisch onderwijs

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek over de regio Zuid-Limburg en de website van zuidlimburg.nl. Het onderzoek vertelt ons hoe u over Zuid-Limburg denkt en wat u van de site vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u deelnemen?