Organisatie

De Stichting Regiobranding Zuid-Limburg is in 2008 gestart als een samenwerking van 55 bedrijven en instellingen, alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg.

Dit samenwerkingsverband heeft de afgelopen vier jaar succesvol gewerkt aan het reputatiemanagement van de regio. Het imago van het gebied is op alle indicatoren verbeterd en de in 2008 gestelde doelen voor de vierjaarsperiode zijn behaald (bron: Universiteit Maastricht).

Imagoveranderingen, zeker van gebieden, gaan langzaam, vergen een lange adem en een vasthoudende koers. Het Algemeen Bestuur (AB) van de stichting heeft daarom op 27 november 2012 besloten dat de ingeslagen weg wordt voortgezet. Het succes van Regiobranding van de afgelopen 4 jaar, en de bijbehorende investeringen, dienen geborgd te worden in een toekomstvaste agenda. Daartoe is eind 2012 een meerjarenprogramma vastgesteld: Op Volle Stoom Vooruit.

Kern daarvan: Het AB zet de ingeslagen weg voort, met een sterker accent op de economische / innovatieve ontwikkeling van het gebied (de Brainport2020-agenda) en de internationale, euregionale context.

Dit is tevens de gelijkluidende afspraak die Provincie, gemeenten en bedrijven hebben gemaakt in Een Koers voor Limburg. In mei 2012 spraken zij af dat de branding van Zuid-Limburg van groot belang is voor de ontwikkeling van de regio, met name op de innovatieve en economische aspecten.
 


Partners: samen bouwen aan een sterk merk

De volgende bedrijven, gemeenten en instellingen zijn partner van Stichting Regiobranding Zuid-Limburg.

Wilt u ook samen bouwen aan een sterk merk? Download dan onze prospectus of neem contact met ons op.


 
 

Imago succesvol verbeterd

Stichting Regiobranding Zuid-Limburg

POSTBUS 1655
NL-6201 BR  MAASTRICHT

Bezoekadres

Stationsplein 18-e
MAASTRICHT

info@zuidlimburg.nl
+31 43 328 25 65


 

Publicaties

Overzicht van alle rapporten, persberichten en nieuwsbrieven van Regiobranding Zuid-Limburg.

Publicaties

Campagnes

Heeft u vragen of opmerkingen over de campagne, neem dan contact op via info@zuidlimburg.nl

 
 
Organisatie & publicatiesPublicaties
Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg
Campagnes
Mediabank

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek over de regio Zuid-Limburg en de website van zuidlimburg.nl. Het onderzoek vertelt ons hoe u over Zuid-Limburg denkt en wat u van de site vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u deelnemen?