Internationaal onderwijs

Voor Zuid-Limburg is internationaal onderwijs van groot belang. Steeds meer bedrijven vestigen zich namelijk vanwege de internationale ligging in de regio, met naast de toestroom van medewerkers van over de hele wereld ook een groeiende vraag naar onderwijs dat daarop aansluit.


Internationaal onderwijs dat voldoet aan de internationale vraag. Een vraag naar mensen met brede kennis en een hoog niveau aan taalkundige en sociale kwaliteiten. Zuid-Limburg heeft maar liefst twee internationale scholen: het United World College (UWC) Maastricht en de AFNORTH International School. De laatste school biedt onderwijs aan kinderen van ouders die werkzaam zijn bij het Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum.


UWC Maastricht


Het UWC Maastricht is het 13e UWC ter wereld en uniek voor de Benelux. De school biedt zowel basisschool als middelbare school-onderwijs aan meer dan 500 studenten van ruim veertig nationaliteiten. Het UWC Maastricht bereidt studenten voor op een voorspoedige toekomst binnen de mix aan culturen, talen en mensen die zo kenmerkend is voor Zuid-Limburg. Studenten die de school verlaten doen dit dan ook met een verbrede visie op de wereld en de wijsheid dat interculturele samenwerking en wederzijds begrip van groot belang is.

Studenten voor het UWC Maastricht worden geselecteerd op basis van hun motivatie en instelling, ongeacht hun afkomst, geloof, sociale achtergrond of financiële situatie. Het grootste deel van de studenten aan het UWC Maastricht bestaat uit 'reguliere' studenten, een kleiner deel uit boarding students die op de campus wonen en leren.

In principe worden jongeren met de Nederlandse nationaliteit niet toegelaten aan het UWC Maastricht. Hierop zijn echter twee uitzonderingen. De eerste is voor kinderen die na meerdere jaren internationaal onderwijs in het buitenland terugkeren en noodzakelijkerwijs hun educatie in het Engels moeten volgen. De tweede is voor studenten van tweetalige Nederlands-Engelse programma's die graag willen deelnemen aan het International Baccalaureate (IB) programma.

Een belangrijk deel van het onderwijs dat de studenten volgen is de community service waarmee de studenten zich waardevolle sociale vaardigheden eigen maken. Tijdens de community service nemen studenten verantwoordelijkheid over verschillende projecten die aansluiten op hun persoonlijke interesses en kwaliteiten. Door ze actief de betrekken bij de maatschappij leren ze al doende om te kiezen, plannen, acteren, observeren, analyseren en evalueren. Vaardigheden waar de leerling gedurende de rest van zijn carrière dankbaar gebruik van maakt.

Op dit moment is het UWC Maastricht nog gehuisvest in het pand van de voormalige International School Maastricht (ISM). In 2013 neemt het UWC Maastricht haar intrek in een volledig nieuwe campus aan het Geusselt Park.

 
 
 
 
OnderwijsKinderopvang
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
HBO
Universitair onderwijs
Internationaal onderwijs

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek over de regio Zuid-Limburg en de website van zuidlimburg.nl. Het onderzoek vertelt ons hoe u over Zuid-Limburg denkt en wat u van de site vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u deelnemen?