Gezondheidszorg in Zuid-Limburg

Zorg is een essentiële basisvoorziening. Gezondheidszorg moet voor iedereen betaalbaar, toegankelijk, gespreid en van goede kwaliteit zijn. Zuid-Limburg telt maar liefst drie medische- en zorgcentra in Heerlen (Atrium), Sittard-Geleen (Orbis Medisch en Zorgconcern) en Maastricht (Maastricht UMC).


Zorg in de Euregio

Nederlanders gaan tegenwoordig steeds meer op zoek naar zorg buiten de eigen landsgrenzen. In de Euregio vindt er steeds meer samenwerking plaats tussen de academische ziekenhuizen van Aken, Maastricht en Luik. Logisch: de ziekenhuizen liggen immers dicht bij elkaar in de buurt. Nergens anders in Europa is de grensoverschrijdende gezondheidszorg zo geconcentreerd aanwezig als in Zuid-Limburg.
 

Thuiszorg

De vele thuiszorginstellingen in Zuid-Limburg leveren iedere vorm van zorg aan huis. Van huishoudelijke verzorging of hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, tot terminale en ambulante nachtzorg.

Kinderopvang Zuid-Limburg kinderdagverblijf amper wachttijden Limburg

Kinderopvang & Scholen

Volop kinderopvang, scholen én nauwelijks wachttijden.

Kinderopvang
 

Overzicht zorginstellingen 

Ziekenhuizen

Overzicht van ziekenhuizen in Zuid-Limburg en Euregio.

Ziekenhuizen

Zorgacademie


In de Zorgacademie werken verschillende onderwijsinstellingen en zorginstellingen samen op het gebied van zorginnovatie, onderwijsinnovatie en strategisch personeelsbeleid. Krachten worden gebundeld om in te spelen op de verwachte personeelstekorten in de zorg.  

Met het concept en de realisatie van de Zorgacademie loopt Zuid-Limburg voorop in Nederland als het gaat om de voorbereiding op de vergrijzing en het daarmee verband houdende personeelstekort in de zorg. 
 

Werken in de zorg

Honderden vacatures in de zorg in Limburg.

Carrière in de zorg
Verkeer & vervoer in Zuid-Limburg Bereikbaarheid parkeren auto snelle verbinding Randstad en Schiphol

Optimale bereikbaarheid

Soepel doorstromend verkeer, korte woon-werk reistijd, snel in het buitenland.

Bereikbaarheid
 
 
LevenSport en ontspanning
Cultuuragenda
Zorg

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek over de regio Zuid-Limburg en de website van zuidlimburg.nl. Het onderzoek vertelt ons hoe u over Zuid-Limburg denkt en wat u van de site vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u deelnemen?