Naar de 10 van top-technologische regio’s van de wereld

De dragende sectoren van de economie van Zuid-Limburg zijn Chemie & Materialen, Life Sciences & Health en Smart Services. De Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus fungeren als de twee belangrijkste groeimotoren van de regio. Ze dragen bij aan een excellent vestigingsklimaat en zijn daarmee structuurversterkend voor de Limburgse economie.

Daarnaast is Zuid-Limburg sterk in Systems & Care, Nieuwe Energie, Logistiek en Leisure.
 

De Zuid-Limburgse economie: drie topsectoren

LED is het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport 2020-programma in Zuid-Limburg. Brainport 2020 leidt er toe dat Zuidoost-Nederland aansluiting vindt bij de wereldtop-10 van toptechnologische regio’s en heeft voor Zuid-Limburg als gevolg: 17.000 extra banen, 8,5 miljard euro extra bijdrage aan de BV Nederland, en het vrijwel uitbannen van werkloosheid.

Limburg Economic Development

Chemie & Materialen


De chemie is van oudsher een sterke speler in de Limburgse economie, met name op en rondom het Chemelot-terrein in Geleen. De Chemelot Campus geldt als centrum van open innovatie in de chemie & materialen. Op de Chemelot Campus wordt gewerkt aan producten en toepassingen van de toekomst. De grote concentratie van specialisten maakt de Chemelot Campus aantrekkelijk als vestigingsplaats voor nieuwe R&D-instituten en bedrijven.
Lees verder →

Life Sciences & Health


Life Sciences & Health zoekt naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de veranderende zorgvraag als gevolg van vergrijzing of de toekomstige arbeidskrapte in de zorg. De sector richt zich op de ontwikkelingen van nieuwe zorgconcepten, zorg op afstand en hoogwaardige klinische zorg. Belangrijke motor van deze ontwikkeling is de Maastricht Health Campus. Hier wordt bedrijvigheid ontwikkeld vanuit medisch en gezondheidswetenschappelijk onderzoek.
Lees verder →

Smart Services


Het onbetwiste centrum voor financiële, economische en administratieve dienstverlening. Dat is het uitgangspunt van Smart Services in de regio, met als middelpunt Heerlen. De aanwezigheid van de grote zakelijke dienstverleners zoals het CBS, APG, de belastingdienst en de Open Universiteit zorgen voor een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in deze regio. De ontwikkeling van de werkgelegenheid en het toenemend aandeel hoger opgeleide werknemers, geven aan dat de Smart Services in de lift zitten. Lees verder →

Vier aanvullende sterktes van Zuid-Limburg

Systems & Care

Systems & Care zorgt voor brede toepassing van nieuwe zorgconcepten en ideeën in de praktijk. Zuid-Limburg vormt hiervoor een ideale proeftuin vanwege de vergrijzing die hier sneller zijn intrede doet dan in de rest van Nederland. Systems & Care maakt van Zuid-Limburg een koploper op het gebied van nieuwe technologie die mensen in staat stelt langer thuis te blijven wonen, te bewegen en mee te doen met de samenleving. Hierdoor wordt de zorg tevens betaalbaarder.      

Nieuwe Energie

De regio Zuid-Limburg en energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De traditionele energiewinning (kolen) wordt nu in een nieuwe vorm voortgezet en uitgebouwd. Dit uit zich in allerlei initiatieven zoals BiHTS (Building Integrated High Tech Systems) en NEBER (Nieuwe Energie, Built Environment and Renewables) op het gebied van de duurzaam gebouwde omgeving met als doel de economische ontwikkeling van de regio te versnellen.      

Logistiek

De ligging in het hart van Europa en de uitstekende bereikbaarheid per spoor, weg, water en lucht maakt van (Zuid-) Limburg een ideaal logistiek knooppunt binnen Europa en aantrekkelijk voor (internationale) logistieke spelers. Deze spelers bevinden zich met name in vier logistieke clusters: medtech/healthcare, chemische en procesindustrie, automotive en staal. Door schaalvoordelen te bieden, de unieke multimodale ontsluiting en goed logistiek onderwijs, worden verladers geïnteresseerd zich in de regio te vestigen.      

Leisure

Een concurrerend en aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor burgers, bedrijven en organisaties is een belangrijke economische ambitie van Zuid-Limburg. Een aantrekkelijk klimaat wordt door diverse factoren bepaald, zoals de kans op werk, de omgeving en de leefkwaliteit. Tot dit laatste behoort een ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding en cultuur. Betere samenwerking tussen cultuur en toerisme moet een boost geven aan de zichtbaarheid van het cultuur- en toeristisch aanbod waardoor de regio nog beter gepositioneerd kan worden als een gebied met een hoge leefkwaliteit in een internationale setting.  

zorg-life-sciences
zonne-energie
snelweglogistiekvervoer
leisure-roeien