Colofon

  • Grafisch concept: Studio Dumbar
  • Interactief concept: Studio Dumbar & BIC multimedia
  • Productie & Webdevelopment: BIC multimedia
  • Videoproductie Zuid-Limburgse Levens: T36

 
 
 
 
 
colofon

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek over de regio Zuid-Limburg en de website van zuidlimburg.nl. Het onderzoek vertelt ons hoe u over Zuid-Limburg denkt en wat u van de site vindt. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Flycatcher Internet Research. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Wilt u deelnemen?